xenocryst

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] بیگانه بلور - میانباره اى در سنگ است که داراى ترکیب متفاوتى با توده سنگ است

پیشنهاد کاربران

xenocryst ( زمین‏شناسی )
واژه مصوب: بیگانه‏بلور
تعریف: بلوری در یک سنگ آذرین که نسبت به سنگ دربرگیرنده بیگانه به شمار می‏آید
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما