x twin law or twin law or twin law

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] قانون دوقلویی ایکس - یک قانون دوگانه عادی در فلدسپات.

معنی یا پیشنهاد شما