برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1539 100 1
شبکه مترجمین ایران

workshop

/ˈwɜːrkˌʃɑːp/ /ˈwɜːkʃɒp/

معنی: کارگاه، اتاق کار، تعمیر گاه
معانی دیگر: (جلسه یا سمینار یا کلاس) کارورزگاه، آموزشگاه، کارستان، استودیو، workroom اتاق کار

بررسی کلمه workshop

اسم ( noun )
(1) تعریف: a room or building in which specialized work is done, usu. involving manual or mechanical skills.

(2) تعریف: a meeting or series of meetings devoted to discussion and demonstration of practical applications in a specialized field or subject.
مشابه: clinic

- a photography workshop
[ترجمه ترگمان] یک کارگاه عکاسی
[ترجمه گوگل] یک کارگاه عکاسی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه workshop در جمله های نمونه

1. a writer's workshop
آموزشگاه نویسندگان

2. they closed up their workshop and went to australia
آنها کارگاه خود را بستند و به استرالیا رفتند.

3. a pile of rubble could be seen in front of the stone cutter's workshop
در جلو کارگاه سنگ‌تراشی یک توده خرده سنگ دیده می‌شد.

4. An idle brain is the devil’s workshop.
[ترجمه Tiam] مغز انسان تنبل کارگاه ( محل فعالیت های ) شیطان است.
|
[ترجمه ترگمان]مغز تنبل کارگاه شیطانی است
[ترجمه گوگل]مغز بیکار کارگاه شیطان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The carpenter was hammering in his workshop.
[ترجمه Tiam] نجار در کارگاه خود مشغول چکش کاری بود.|
[ترجمه تر ...

مترادف workshop

کارگاه (اسم)
atelier , workshop , shop , studio , detective , workhouse , manufactory , workroom
اتاق کار (اسم)
workshop , studio , workroom
تعمیر گاه (اسم)
workshop

معنی عبارات مرتبط با workshop به فارسی

کارگاه ویژه ی معلولین و کم هوشان

معنی workshop در دیکشنری تخصصی

workshop
[عمران و معماری] کارگاه
[برق و الکترونیک] کارگاه
[ریاضیات] کارگاه طراحی

معنی کلمه workshop به انگلیسی

workshop
• shop in which work is carried out, workroom; seminar, brief intensive educational program, discussion group
• a workshop is a room or building containing tools or machinery for making or repairing things.
• a workshop on a particular subject is a period of discussion and practical work on that subject by a group of people.
carpentry workshop
• workroom where woodwork is done
cobbler's workshop
• place where a shoemaker makes and repairs shoes
locksmith's workshop
• workshop for working with metal, place where a locksmith works
mechanical locksmith's workshop
• location where a locksmith works with machines and performs his work
polishing workshop
• location where workers polish and buff products
sewing workshop
• tailor's shop, place where sewing takes place
shoemaker's workshop
• place where a person makes shoes
theater workshop
• acting workshop, class for learning acting skills
tinsmith's workshop
• place where a metal worker processes and forms tin
upholsterer's workshop
• place where one works in upholstery, place for doing upholstery work

workshop را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مجتبی عیوض صحرا
معادل فارسیش: کارسوق
سوق واژه ای عربی و بهتر بود فارسی آن یعنی سوک را انتخاب می کردیم!
معنی دیگری برای آن: کارگاه آموزشی یا کارگاه بازاری
فاضله
کارگاه آموزشی
N8A2S
a time when a group of people meet to laern about something
طیبه ربانی

آموزش یک موضوع توسط استاد به همراه اجرا وتمرین عملی دانش پژوهان در راستای کسب مهارت علمی و عملی در موردموضوع
Sarina
به نظر من کارگاه و یا اتاق کار مناسب تره برای معنی این کلمه
مسعود
کارگاه آموزشی مرسوم تر است.
مینا عنایتی
کارگاه.
Nazii
دوره انگیزشی
مبینا ∞
کارگاه نه بیشتر و نه کمتر 😋
البته این کلمه در Reach 1 هم آمده است. 😊 💟
mahy

a time when a group of people meet to laern about something

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی workshop

کلمه : workshop
املای فارسی : ورکشاپ
اشتباه تایپی : صخقنساخح
عکس workshop : در گوگل

آیا معنی workshop مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )