برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1626 100 1
شبکه مترجمین ایران

woman

/ˈwʊmən/ /ˈwʊmən/

معنی: ماده، کلفت، زن، رفیقه، بانو، مؤنث، جنس زن، زنانگی، زن صفت
معانی دیگر: زن (در برابر: مرد man)، زنان، نسوان، بانوان، (زن) خدمتکار، مستخدمه، (محلی) زن (در برابر: شوهر husband)، زوجه، عیال، ویژگی های زنانه، خصوصیات جنس مونث، زنیت، (زننده) زنکه، زنیکه، زنک، (در ترکیب) زن، مونث، خانم، (محلی) معشوقه، رفیقه نامشروع، مونک

بررسی کلمه woman

اسم ( noun )
حالات: women
(1) تعریف: an adult female human.
مترادف: female, lady
مشابه: chick, dame, damsel, gal, girl, lass, maid, maiden, matron

- Most of my professors are women.
[ترجمه ترگمان] بیشتر استادان من زن هستند
[ترجمه گوگل] اکثر اساتید من زن هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The woman who lives next door will have her baby soon.
[ترجمه ترگمان] زنی که همسایه بغلی زندگی می کنه به زودی بچه ش رو به دنیا میاره
[ترجمه گوگل] زنی که در کنار او زندگی می کند، زودتر به زادگاهش خواهد رسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: women in general; womankind.
مترادف: womankind
مشابه: the fair sex, women
صفت ( adjective )
• : تعریف: female.
مترادف: female
مشابه: feminine

- a woman dentist
[ترجمه ترگمان] یک دندان‌پزشک
[ترجمه گوگل] یک دندانپزشک زن
[ترجمه شما] ...

واژه woman در جمله های نمونه

1. woman felt that they were maltreated
زن‌ها احساس می‌کردند که با آنها بد رفتار می‌شود.

2. woman has been portrayed by poets in many ways
شاعران زن را به طرق متعدد ترسیم کرده‌اند.

3. woman of easy virtue
زن سهل‌الحصول

4. a woman and two girls
یک زن و دو دختر

5. a woman doctor
پزشک زن

6. a woman dressed in black
زن سیاهپوش

7. a woman driver
راننده‌ی مونث (زن)

8. a woman of easy virtue
زن هرجایی (یا هرزه)

9. a woman of education and insight
خانمی تحصیل کرده و بصیر

10. a woman of fair complexion
زنی سفید چهره

11. a woman of good will
زنی دارای حسن نیت

12. a woman of high station
بانویی بلند پایه

13. a woman of intelligence
زن باهوش

14. a woman of low taste
زن کج سلیقه

15. a woman of poise and charm
...

مترادف woman

ماده (اسم)
abscess , article , material , matter , female , substance , stuff , point , clause , provision , paragraph , res , woman , metal
کلفت (اسم)
charwoman , maidservant , gillie , chambermaid , tire-woman , biddy , handmaid , housemaid , moll , woman , girl , trull , waitress , marchioness
زن (اسم)
female , wife , carline , woman , distaff
رفیقه (اسم)
paramour , concubine , woman , girlfriend
بانو (اسم)
mistress , woman , dame , lady , madam , matron , ladyship , donna , dona , gentlewoman , goodwife , grand dame
مؤنث (اسم)
female , woman
جنس زن (اسم)
woman , eve , feminine , womenfolk , womankind , gentle sex
زنانگی (اسم)
woman , femininity , womanliness , muliebrity
زن صفت (صفت)
effeminate , ladylike , woman , womanish , womanlike

معنی عبارات مرتبط با woman به فارسی

پسوند: - زن، - خانم، بانو، مونث، مادینه [chairwoman , sportswoman]
پزشک زن، حکیم خانم، طبیبه
زن دنیادیده یاکاردان
حق رای زنان، حق رای نسوان
حق زن درانتخابات
زن تربیت شده
زن نازا
(امریکا- عامیانه) زنی که حرفه ی بخصوصی را دنبال می کند، زن دارای حرفه یا پیشه
زن انگلیسی
معشوقه
ان زن رابسیاردوست می داشت
زن ایرلندی
دیوانه، آدم دیوانه
پیر زن، مرد ترسو، شخصداد و بیداد کن
فروشنده زن
روسپی، فاحشه
...

معنی کلمه woman به انگلیسی

woman
• female (e.g.: a woman bus driver; a woman dentist); like a woman, womanly; of woman
• staff with women; make womanish, make effeminate
• adult female; female human being; female spouse (informal); collective womankind; female person who plays an important part in the life of a specific notorious man; girlfriend, female lover (informal)
• a woman is an adult female human being.
• you can refer to women in general as woman.
• see also women.
woman detainee
• female that is held under arrest
woman hater
• misogynist, one who dislikes women extremely
woman in labor
• woman in the process of giving birth
woman of fashion
• woman who wears stylish clothing
woman of ill fame
• prostitute, whore
woman of the town
• prostitute, escort girl
woman of the world
• cosmopolitan woman, sophisticated woman, woman who has had many varied experiences
woman of valor
• brave woman, capable woman
woman postman
• female mail worker
woman rabbi
• female jewish religious leader
woman soldier
• female soldier, female member of the military
woman suffrage
• right of a woman to vote
woman umpire
• female referee (sports)
abandoned woman
• woman deserted by her companion, forsaken woman
air woman
• aviatrix, female aircraft ...

woman را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سودابه
یعنی خانم
Rashin Ansari 2468
یعنی زن که همان طور که نوشته می شود خوانده می شود یعنی :
وُمَن
جمع آن هم (منظور من زنان است ) women ,است که به صورت زیر خوانده می شود :
ویمِن
تعجب نکنید گاهی اوقات در انگلیسی کلمات آن طور که نوشته می شوند خوانده نمی شوند.
دختر
دوازده ساله

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی woman

کلمه : woman
املای فارسی : وومن
اشتباه تایپی : صخئشد
عکس woman : در گوگل

آیا معنی woman مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )