برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1397 100 1

wobble

/ˈwɑːbl̩/ /ˈwɒbl̩/

معنی: لنگی چرخ، مردد بودن، تلو تلو خوردن، جنبیدن، وول خوردن، لنگ بودن، مثل لرزانک تکانخوردن، لق بودن
معانی دیگر: (مثلا در راه رفتن) تلوتلو خوردن، لمبر خوردن، لقاندن، لرزان کردن، تکان دادن، سست بودن، لرزان بودن، مرتعش بودن، خراشیدن، تاب داشتن، (چرخ و غیره) لنگی، تردید کردن، این دست و آن دست کردن، دودل بودن، نسان کردن، در چر  لنگ بودن، لنگی چر

بررسی کلمه wobble

فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: wobbles, wobbling, wobbled
(1) تعریف: to move or tip unsteadily from side to side; be out of balance.
مترادف: shimmy, sway, totter, waver
مشابه: careen, dodder, falter, quake, reel, rock, roll, seesaw, shake, stagger, teeter, topple, yaw

(2) تعریف: to tremble, quaver, or break, as the voice.
مترادف: quaver, tremble, waver
مشابه: quiver, vibrate

(3) تعریف: to be uncertain or changeable, as in mind; vacillate.
مترادف: shilly-shally, vacillate
مشابه: equivocate, falter, fluctuate, hesitate
اسم ( noun )
مشتقات: wobbler (n.)
• : تعریف: an unsteady movement or sound.
مترادف: falter, shake, tremor, unsteadiness, waver
مشابه: quaver, stagger, sway, teeter, toddle, totter, tremble

واژه wobble در جمله های نمونه

1. Little Perry thrust his feet into the oversized shoes and wobbled over to the table.
پری کوچولو پاهایش را در کفش های بسیار بزرگ فرو کرد و به سمت میز تلوتلو خورد

2. A baby wobbles when it begins to walk alone.
هنگامی که نوزادی به تنهایی شروع به راه رفتن می کند,تلوتلو می خورد

3. Lacking experience on the high wire, the clown wobbled along until he reached the safety of the platform.
از آنجایی که دلقک تجربه ی راه رفتن روی سیم های بلند را نداشت, تمام مسیر را تلوتلو خورد تا به سکوی امن رسید

4. don't wobble the table; i am trying to write
میز را تکان نده‌; دارم سعی می‌کنم چیز بنویسم.

5. the chair's legs wobble
پایه‌های صندلی لق هستند.

6. The President appeared to wobble over sending the troops in.
[ترجمه ترگمان]رئیس‌جمهور به نظر رسید که از فرستادن نیروهای نظامی به داخل خودداری کرده‌است
[ترجمه گوگل]رئیس جمهور به نظر می رسد که از ارسال نیروها به داخل کشور خلوت شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The government can't afford to wobble on this issue.
[ترجمه ترگمان]دولت توان پرداخت این مساله را ندارد
[ترجمه گوگل]دولت نمیتواند بر این مسئله غلبه کند
[ترجمه شما] ...

مترادف wobble

لنگی چرخ (اسم)
wobble
مردد بودن (فعل)
be uncertain , be unsure , hesitate , linger , oscillate , vacillate , wobble
تلو تلو خوردن (فعل)
swing , reel , oscillate , vacillate , stagger , dodder , stumble , wobble , lurch , totter , teeter
جنبیدن (فعل)
move , wiggle , vacillate , wag , vibrate , wobble
وول خوردن (فعل)
wiggle , wobble
لنگ بودن (فعل)
wobble
مثل لرزانک تکانخوردن (فعل)
wobble
لق بودن (فعل)
wobble

معنی عبارات مرتبط با wobble به فارسی

(برای تزریق سوخت به کاربوراتور هواپیما در مواقع اضطراری) تلمبه ی نوسانی
ریموند چندلر (نویسنده ی امریکایی)، (جغرافی) نوسان محور چرخش زمین (مدت آن حدود 428 روز است)

معنی wobble در دیکشنری تخصصی

wobble
[ریاضیات] لرزش، حرکت لرزشی
[زمین شناسی] لنگی کندلر یا جنبش کندلر یک جنبه از حرکت توده محکم کره زمین که از یک اسپین ساده یا خالص جدا می شود. چون بردار گشتاور زاویه ای آن کاملاً و دقیقاً هم خط یک محور اصلی اینرسی نمی باشد. رقص محور آزاد ـ یک چرخه 428 روزه. در نتیجه تنوع عرض جغرافیایی لحظه ای نجومی دامنه حدود 4/0 sec-are است (همانند آنچه در تطابق یک بردار سرعت زاویه ای لحظه ای یا محور چرخش توصیف شد).

معنی کلمه wobble به انگلیسی

wobble
• tottering or swaying motion; shaking, quaking, quivering; wavering, hesitation
• move from side to side; sway; tremble, vibrate; be indecisive
• if someone or something wobbles, it makes small movements from side to side, because it is loose or unsteady.

wobble را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
لقی
عباس نعمتی فر
مردد بودن
The president appeared to wobble over sending the troops in.
Yesterday the president showed the first signs of wobbling over the issue.
عباس نعمتی فر
لرزیدن صدا (ناشی از ترس یا تردید یا پرهیز از گریه)
یاشار
متزلزل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی wobble
کلمه : wobble
املای فارسی : وببل
اشتباه تایپی : صخذذمث
عکس wobble : در گوگل

آیا معنی wobble مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )