برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1534 100 1
شبکه مترجمین ایران

wise man


جادوگر، ساحر، طلسم گر، افسونگر

واژه wise man در جمله های نمونه

1. It is a wise man that makes no mistakes.
[ترجمه ترگمان]این مرد عاقلی است که هیچ اشتباهی مرتکب نمی‌شود
[ترجمه گوگل]این مرد عاقل است که هیچ اشتباهی مرتکب نمی شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He is the wise man who is the honest man.
[ترجمه ترگمان]او مرد عاقلی است که آدم درستکاری است
[ترجمه گوگل]او مرد عاقل است که مرد صادق است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A wise man is never less alone than when (he is) alone.
[ترجمه ترگمان]انسان خردمند هرگز کم‌تر از (او)تنها نیست
[ترجمه گوگل]یک انسان عاقل هرگز کمتر از زمانی که (او) تنها نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Words are the wise man’s counters and the fool’s money.
[ترجمه ترگمان]کلمات مرد عاقل و پول احمق هستند
[ترجمه گوگل]واژه ها شمارنده های عاقل و پول احمق هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه wise man به انگلیسی

wise man
• smart man, sage

wise man را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
چه مرد عاقلی
یوسف
ساحر و جادوگر -مجوس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی wise man

کلمه : wise man
املای فارسی : وایز من
اشتباه تایپی : صهسث ئشد
عکس wise man : در گوگل

آیا معنی wise man مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )