برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1729 100 1
شبکه مترجمین ایران

welfare

/ˈwelˌfer/ /ˈwelfeə/

معنی: سامان، خیر، سعادت، اسایش، رفاه، شادکامی
معانی دیگر: بهروزی، بهزیستی، آسایش، خوشبختی، خوشی، وابسته به رفاه یا بهزیستی، رفاهی، بهزیستی گرای، بهزی گرای، بهزی گستر، اعانات، خیرات، کمک رفاهی دولت، خیریه

بررسی کلمه welfare

اسم ( noun )
عبارات: on welfare
(1) تعریف: the health and happiness of a person or group, or the degree of such. well-being.
مترادف: good, well-being
مشابه: advantage, affluence, benefit, comfort, felicity, fortune, happiness, health, interest, profit, prosperity, success, weal

- A good government is concerned with the welfare of its citizens.
[ترجمه A.A] یک دولت خوب علاقه مند به رفاه شهروندان است
|
[ترجمه ترگمان] یک دولت خوب نگران رفاه شهروندان خود است
[ترجمه گوگل] یک دولت خوب با رفاه شهروندانش نگران است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The ship provided almost solely for the welfare of the first-class passengers.
[ترجمه A.A] این کشتی صرفا برای رفاه مسافرین قسمت درجه یک تدارک دیده بود|
[ترجمه ترگمان] این کشتی تقریبا تنها برای رفاه مسافران درجه اول تامین شده‌بود ...

واژه welfare در جمله های نمونه

1. general welfare
رفاه عموم

2. private welfare foundations
بنیادهای خصوصی رفاهی

3. the welfare of a child supersedes the wishes of the parents
سعادت طفل بر خواسته‌های والدین تقدم دارد.

4. the welfare state
دولت بهزی‌گرای

5. on welfare
دریافت کننده‌ی اعانات یا کمک‌های رفاهی دولتی

6. the social welfare organization
سازمان رفاه اجتماعی

7. parents seek the welfare of their children
والدین طالب سعادت فرزندان خود هستند.

8. her concern for other's welfare
علاقه‌ی او نسبت به سعادت دیگران

9. his interest in the welfare of his children
دلبستگی او به سعادت فرزندانش

10. solicitous for her children's welfare
علاقمند به سعادت فرزندانش

11. that which regards our welfare
آنچه که با رفاه ما سروکار دارد

12. a greedy landlord neglected the welfare of his tenants
صاحبخانه آزمند رفاه مستاجران خود را نادیده گرفت.

13. selfishness sublimed into care for public welfare
...

مترادف welfare

سامان (اسم)
capability , skill , wealth , border , abutment , order , country , region , knowledge , rest , target , welfare , calmness , furniture , arms , mind , wit , repose , well-being
خیر (اسم)
good , well , benefit , boon , alms , handout , welfare , almsdeed , philanthropy , aught , property , benefaction , weal , well-doing
سعادت (اسم)
happiness , welfare , felicity , bliss , weal , luck , paradise
اسایش (اسم)
rest , welfare , weal , comfort , easement
رفاه (اسم)
quiet , welfare
شادکامی (اسم)
welfare

معنی عبارات مرتبط با welfare به فارسی

دولت بهزی گرای، بهزیستی همگانی، دولت ناظر به رفاه همگان، بهزیستی اجتماعی، کشوردارای تشکیلات رفاه اجتماعی دستگیری از بینوایان
کارهای بهزی گستر، کار در موسسات رفاه عمومی، فعالیت برای رفاه نیازمندان، کارهای عام المنفعه، امور خیریه
رفاه اجتماعی، بهزیستی همگانی، موسسه رفاه اجتماعی، تعاون عمومی وحمایت از بینوایان

معنی کلمه welfare به انگلیسی

welfare
• of or relating to a welfare state
• well-being; happiness, prosperity; support, aid; financial assistance for the needy
• the welfare of a person or group is their health, comfort, and prosperity.
• welfare services are provided to help with people's living conditions and financial problems.
• in the united states, welfare is money that is paid by the government to people who are poor, ill, or unemployed.
welfare benefit
• assistance to people in need
welfare benefits
• financial aid and other assistance provided by government or other agencies to people who are unemployed or in financial need
welfare department
• municipal division that deals with issues of earnings, division that deals with support of people in need
welfare economics
• economics intended to provide benefits to the population
welfare ministry
• government department which handles social aid programs
welfare officer
• officer that handles soldiers' personal problems
welfare state
• country which cares for the basic needs of its citizens (i.e. health, housing, education)
• the welfare state is a system in which the government uses money from taxes to provide free social services such as health care and education.
welfare work
• social work
child welfare
• happiness and comfort of a minor (used to determine which parents gets custody of children after a divorce)
council for child welfare
• organization which handles the problems of violence against children
...

welfare را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا خسروی
(آمریکا) مستمری، کمک هزینه تامین اجتماعی
Artina.A
رفاه / اسایش / سعادت
[noun]
تعریف = The health and happiness of a person
جمله نمونه= The school looks after the welfare of its students
alih
accommodation/welfare office=a place you can register for a new course
Farhood
.E.g
The one course of events no one anticipated was the one that happened: a long period of stagnation that threatened the assumptions of the European welfare state
سالک
someone’s welfare is their health and happiness
help that is provided for people who have personal or social problems

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی welfare

کلمه : welfare
املای فارسی : ولفر
اشتباه تایپی : صثمبشقث
عکس welfare : در گوگل

آیا معنی welfare مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )