برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1647 100 1
شبکه مترجمین ایران

watercress

/ˈwɒtərˌkres/ /ˈwɔːtəkres/

معنی: سیز اب، شاهی ابی، رنگ شاهی آبی، اب تره
معانی دیگر: (گیاه شناسی) آب تره، علف چشمه، تره تیزک آبی، بولاغ اوتی (nasturtium officinale از خانواده ی crucifer)، رنگ شاهی ابی

بررسی کلمه watercress

اسم ( noun )
(1) تعریف: any of several cresses that grow in fresh water.

(2) تعریف: the piquant leaves of this plant, often used in salads and soups, and as a garnish.

واژه watercress در جمله های نمونه

1. Reserve some watercress for garnish.
[ترجمه ترگمان]رزرو کردن یه مقدار رنگ آبی برای چاشنی
[ترجمه گوگل]رزرو برخی از watercress برای لوازم آرایشی و بهداشتی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Roughly chop the watercress and stir into the pan.
[ترجمه ترگمان]رنگ آبی رنگش را قطع کرد و به داخل ماهی‌تابه ریخت
[ترجمه گوگل]تقریبا ریز ریز ریز ریز کردن و مخلوط کردن را به هم بزنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Drizzle vinaigrette over watercress to coat lightly.
[ترجمه ترگمان]و متمایل به رنگ آبی بود که به رنگ آبی بود
[ترجمه گوگل]ریزش مو بیش از آب شیرین به راحتی کت و شلوار
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Jasper chose Roquefort and figs, I had watercress and dates.
[ترجمه ترگمان]جا سپر Roquefort را انتخاب کرد، رنگ شاهی آبی و خرما داشت
[ترجمه گوگل]جاسپر Roquefort و انجیر را انتخاب کرد، من تا به حال watercress و تاریخ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف watercress

سیز اب (اسم)
duckweed , watercress
شاهی ابی (اسم)
watercress
رنگ شاهی آبی (اسم)
watercress
اب تره (اسم)
watercress

معنی کلمه watercress به انگلیسی

watercress
• plant of the mustard family cultivated for its pungent leaves which are used in cooking (especially in soups and salads)
• watercress is a small plant with white flowers which grows in streams and pools. its leaves taste hot and are eaten raw in salads.

watercress را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی watercress

کلمه : watercress
املای فارسی : وترکرس
اشتباه تایپی : صشفثقزقثسس
عکس watercress : در گوگل

آیا معنی watercress مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )