برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1685 100 1
شبکه مترجمین ایران

vexatious

/vekˈseɪʃəs/ /vekˈseɪʃəs/

معنی: مضطرب، اشفته، دل ازار، رنجش امیز
معانی دیگر: مزاحم، دردسردهنده، آزاردهنده، پرزحمت، پردردسر

بررسی کلمه vexatious

صفت ( adjective )
مشتقات: vexatiously (adv.)
(1) تعریف: causing annoyance or trouble.
مشابه: pestilent, tiresome

(2) تعریف: intended to vex or embarrass, as a groundless lawsuit.

واژه vexatious در جمله های نمونه

1. Vexatious, persistent winds have rarely seemed so unnecessary.
[ترجمه ترگمان]vexatious، باده‌ای شدید به ندرت لازم به نظر می‌رسیدند
[ترجمه گوگل]بادهای خفیف و پایدار به ندرت به نظر می رسد غیر ضروری است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It was a vexatious summons, and none of them turned up.
[ترجمه ترگمان]این خبر آزاردهنده و آزاردهنده بود و هیچ یک از آن‌ها از هم جدا نمی‌شدند
[ترجمه گوگل]این یک احضاریه ناخوشایند بود، و هیچ کدام از آنها نداشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This same question, however, remains vexatious today for the many school districts with large minority populations.
[ترجمه ترگمان]با این حال، این سوال امروز برای بسیاری از نواحی مدرسه‌ای که جمعیت اقلیت زیادی دارند، آزاردهنده است
[ترجمه گوگل]با این حال، این همان سؤال امروز برای بسیاری از مناطق مدرسه ای که جمعیت اقلیتی زیادی دارند، همچنان نگران کننده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. No doubt it was very vexatious to Lanfranc, especially since he doubted whether their so-called saints deserved this title at all.
...

مترادف vexatious

مضطرب (صفت)
uneasy , confounded , agitated , fretted , disturbed , alarmed , worried , restless , care-worn , harassed , vexatious , pothered
اشفته (صفت)
upset , disturbed , disordered , berserk , messy , disheveled , frenzied , frenetic , phrenetic , turbulent , garbled , frantic , vexatious , tumultuary
دل ازار (صفت)
heart-rending , vexatious
رنجش امیز (صفت)
vexatious

معنی عبارات مرتبط با vexatious به فارسی

معنی vexatious در دیکشنری تخصصی

vexatious
[حقوق] ایذایی، مزاحم، بدون دلیل منطقی یا عذر موجه
[حقوق] دعوی ایذایی

معنی کلمه vexatious به انگلیسی

vexatious
• annoying, irritating; puzzling, causing concern and confusion
vexatious claim
• petty claim that is only intended to annoy

vexatious را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حیدری
1-آزار دهنده
2- در حوزه حقوقی به دعاوی اطلاق می شود که شانس موفقیت کمی در دادگاه دارد اما به جریان انداختن آن می تواند موجب آزار و دردسر برای متشاکی شود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی vexatious

کلمه : vexatious
املای فارسی : وختیوس
اشتباه تایپی : رثطشفهخعس
عکس vexatious : در گوگل

آیا معنی vexatious مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )