برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1725 100 1
شبکه مترجمین ایران

versatile

/ˈvɜːrsətəl/ /ˈvɜːsətaɪl/

معنی: زیرک، متحرک، روان، همه کاره، تطبیق پذیر، دارای استعداد و ذوق، متنوع و مختلط، چندسو گرد
معانی دیگر: (دارای چند استعداد یا مهارت یا کاربرد) چندکاره، چندهنره، چندکاربردی، همه فن حریف، همه مرده حلاج، چندشقی، چندجنبشی، چندسویه، (نادر) متحرک، جنبا، بی ثبات، (نادر) بی وفا، سلیس، گردان

بررسی کلمه versatile

صفت ( adjective )
مشتقات: versatilely (adv.), versatility (n.)
(1) تعریف: having numerous skills or abilities, usu. being able to turn easily from one type of thing engaged in to another.
مترادف: all-around
مشابه: accomplished, adaptable, adroit, clever, ingenious, many-sided, protean, resourceful, skilled, well-rounded

- She is a versatile actress capable of playing very different types of roles.
[ترجمه Amir] او یک بازیگر همه فن حریف است . اون از پس همه نقش ها بر میاد
|
[ترجمه ترگمان] او یک بازیگر versatile است که می‌تواند نقش‌های متفاوتی بازی کند
[ترجمه گوگل] او یک بازیگر همه کاره است که قادر به بازی کردن انواع مختلفی از نقش ها است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: having a number of different uses.
مترادف: all-purpose, universal
مشابه: handy, unspecialized

- A pocket knife is a versatile tool.
[ترجمه ترگمان] چاقوی جیبی یک ابزار چند منظوره است
[ترجمه گوگل] چاقوی جیب یک ابزار همه کاره است
[ترجمه ...

واژه versatile در جمله های نمونه

1. versatile building materials
مصالح ساختمانی چندکاربردی

2. a versatile antenna
یک آنتن چندسویه

3. a versatile artist
یک نقاش چندهنره

4. a versatile combat weapon
یک سلاح جنگی چندکاربردی

5. a versatile topacoat
یک پالتو چندکاربردی

6. a versatile verb
نعل چندشقی

7. a versatile worker
یک کارگر چندکاره

8. a man of versatile interests
مردی دارای علایق متعدد

9. He's a versatile actor who has played a wide variety of parts.
[ترجمه ترگمان]او یک بازیگر versatile است که طیف وسیعی از قطعات را بازی کرده‌است
[ترجمه گوگل]او یک بازیگر چند منظوره است که انواع مختلفی از بازی ها را بازی کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. This versatile vegetable can be eaten raw or cooked.
[ترجمه ترگمان]این سبزی چند منظوره می‌تواند خام خورده یا پخته شود
[ترجمه گوگل]این گیاه چند منظوره می تواند خام یا پخته شود
...

مترادف versatile

زیرک (صفت)
brilliant , clever , sharp , nifty , parlous , smart , acute , keen , alert , shrewd , nimble , cunning , adroit , agile , versatile , insinuating , astute , designing , sagacious , subtile , subtle , knowledgeable , gash , perspicacious , canny , wily , resourceful , elusive
متحرک (صفت)
moving , agile , mobile , movable , ambulatory , ambulant , versatile , peripatetic , gradient , locomotive , locomotor , marked with a vowel point , nomadic , traveling
روان (صفت)
clear , handy , easy , spirit , current , versatile , fluid , liquid , smooth , glib , fluent , cursive , profluent , voluble
همه کاره (صفت)
versatile , jack of all trades
تطبیق پذیر (صفت)
versatile
دارای استعداد و ذوق (صفت)
versatile
متنوع و مختلط (صفت)
versatile
چندسو گرد (صفت)
versatile

معنی versatile در دیکشنری تخصصی

versatile
[عمران و معماری] انعطاف پذیر - خمش پذیر
[برق و الکترونیک] چند کاره ، پر کاربرد ، انعطاف پذیر
[ریاضیات] شکیل، تطبیق نمودن، همه کاره، تطبیق پذیر
[عمران و معماری] وسیله نقلیه انعطاف پذیر - وسیله نقلیه خمش پذیر

معنی کلمه versatile به انگلیسی

versatile
• fulfilling many functions, multi-purpose; skilled to do many things; changeable; moving freely in different directions (biology)
• a versatile person has many different skills.
• a versatile tool, machine, or material can be used for many different purposes.

versatile را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کیان
چند منظوره
Mr.kheirkhah
Having many different uses
پرکاربرد
حمید امیری
همه فن حریف
همه کاره
آرش اکبری
کاربردی
رهگذر
تطبیق پذیر
چندکاره
پارسا شکروی
چندکاره،همه مرد حلاج
F.S
استفاده های مختلف از چیزی
Dark Light
چندکاره -‌همه فن حریف - چند منظوره - چند وجهی - چند جانبه
مثال :
Bitch is
one of the most versatile words in the english language; it is used to express a multitude of emotions; anger, anticipation, despair, endearment, envy, excitement, fear, horror, joy, shock, surprise, warning
جمال
انعطاف‌پذیر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی versatile

کلمه : versatile
املای فارسی : ورستیل
اشتباه تایپی : رثقسشفهمث
عکس versatile : در گوگل

آیا معنی versatile مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )