برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1427 100 1

vantage point

واژه vantage point در جمله های نمونه

1. From a concealed vantage point, he saw a car arrive.
[ترجمه ترگمان]از یه جایی که مخفی بود، دید که یه ماشین میرسه
[ترجمه گوگل]از یک نقطه قوت پنهان، او یک ماشین را دید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. From our lofty vantage point, we could see the city spread out below us.
[ترجمه ترگمان]از دید وسیع ما می‌توانستیم شهر را ببینیم که در زیر ما گسترده بود
[ترجمه گوگل]از دیدگاه عالی ما، می توانیم شهر را در زیر ما گسترش دهیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. From my vantage point on the hill, I could see the whole procession.
[ترجمه ترگمان]از دید من در بالای تپه می‌توانستم همه چیز را ببینم
[ترجمه گوگل]از نقطه نظر من بر روی تپه، من می توانم تمام صفوف را ببینم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. From today's vantage point, the 1987 crash seems just a blip in the upward progress of the market.
[ترجمه ترگمان]از نقطه‌نظر امروز، سقوط ۱۹۸۷ فقط a در ترقی رو به بالا در بازار به نظر می‌رسد
[ترجمه گوگل]از نقطه نظر امروز ...

معنی کلمه vantage point به انگلیسی

vantage point
• position of superiority; location or position that provides a broad view; personal point of view
• a vantage point is a place from which you can see a lot of things.

vantage point را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

praham
چشم انداز برتر، دیدگاه
mahboube
دیدگاه
Masoud
دیدگاه شخصی (برگرفته از تجربه شخصی)
نلی
موضع مسلط
میلاد علی پور
نظرِ شخصی،دید، فضایی از بالا که به همه جا اشرافِ دید دارد
Shirinbahari
بهترین محل دید
دیدگاه و نظر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی vantage point مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )