برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1582 100 1
شبکه مترجمین ایران

useful

/ˈjuːsfəl/ /ˈjuːsfəl/

معنی: قابل استفاده، سودمند، مفید، فیض بخش، مثمر، بافایده
معانی دیگر: به دردخور، باهوده، ثمربخش

بررسی کلمه useful

صفت ( adjective )
مشتقات: usefully (adv.), usefulness (n.)
• : تعریف: able to be used, esp. in a helpful, practical, or effective way.
مترادف: handy, practical, serviceable, usable
متضاد: useless, worthless
مشابه: advantageous, beneficial, constructive, convenient, effective, functional, helpful, productive, profitable, utilitarian

- This guidebook has a lot of useful information.
[ترجمه کیانا] این کتاب راهنما اطلاعات مفید بسیاری دارد.
|
[ترجمه ترگمان] این کتاب راهنما اطلاعات بسیار مفیدی دارد
[ترجمه گوگل] این کتاب راهنمای بسیاری از اطلاعات مفید است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- It's a cute invention but it's not very useful.
[ترجمه مبینا مرادیان] این یک اختراع خیلی خوب و زیباست اما خیلی نمیتونه برای ما مفید باشه|
[ترجمه ایلیا] این اختراح زیبایی است اما زیا ...

واژه useful در جمله های نمونه

1. a useful dictionary
یک فرهنگ مفید

2. it is useful in a clutch
هنگام اضطرار به درد می‌خورد.

3. he lived a useful life
او زندگی پرثمری داشت.

4. he has written a useful broad outline of atomic physics
او خلاصه‌ی مفیدی در باب فیزیک اتمی نگاشته است.

5. the book is full of useful illustrations
کتاب پر از تصویرهای مفید است.

6. his inputs during the discussions were both timely and useful
درون دادهای او در طی مباحثات هم به موقع و هم مفید بود.

7. the dialogue of the two countrie's leaders was very useful
تبادل نظر سران دو کشور بسیار سودمند بود.

8. The most useful learning in the world is that which teches us how to die well.
[ترجمه ترگمان]مفیدترین یادگیری در دنیا این است که به ما یاد می‌دهد چگونه خوب بمیریم
[ترجمه گوگل]یادگیری مفید ترین در جهان این است که ما چگونه می توانیم خوب زندگی کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Such an outfit would be a useful addition to my wardrobe.
[ترجمه ترگمان]چنین لباسی علاوه بر کمد من، مفید خواهد بود
...

مترادف useful

قابل استفاده (صفت)
abusive , usable , available , useful , operational , utilizable , handy , operative , instrumental , presumable , serviceable
سودمند (صفت)
good , available , useful , handy , subservient , conducive , advantageous , beneficial , lucrative , constructive , beneficent , commodious , salubrious , fructuous , instrumental , purposive , serviceable , salutary
مفید (صفت)
available , useful , effective , advantageous , beneficial , helpful , fruitful , beneficent , off use , profitable , utile
فیض بخش (صفت)
useful , gracious
مثمر (صفت)
useful
بافایده (صفت)
useful

معنی عبارات مرتبط با useful به فارسی

سودمند برای عموم، عام المنفعه

معنی useful در دیکشنری تخصصی

useful
[برق و الکترونیک] مفید
[فوتبال] سودمند-مفید
[برق و الکترونیک] باریکه مفید آن بخش از تابش اولیه که از دهانه ،مخروط یا باریکه ساز دیگری در رادیولوژی می گذرد .
[برق و الکترونیک] ظرفیت مفید
[برق و الکترونیک] جریان مفید
[ریاضیات] عمر مفید اقتصادی
[زمین شناسی] بده مفید ، جریان ورودی موثر
[حسابداری] عمر مفید
[برق و الکترونیک] عمر مفید
[ریاضیات] عمر مفید
[عمران و معماری] بارمفید
[برق و الکترونیک] توان مفید
[عمران و معماری] گنجایش مفید
[آب و خاک] انبارش مفید،ذخیره مفید
[برق و الکترونیک] مقدار مفید
[ریاضیات] سودمند است

معنی کلمه useful به انگلیسی

useful
• functional, practical, applicable
• if something is useful, you can use it to do something or to help you.
• if you are being useful, you are doing things that help other people.
• if a possession or skill comes in useful, you are able to use it on a particular occasion; an informal expression.
useful as a bucket under a bull
• totally useless
come in useful
• be helpful, be useful, come in handy

useful را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Sara
مفید
Sajjad
مفید
متین
سودمند
حجی
کاربردی
🖤Ayda🖤
مورد نیاز،کاربردی،مفید
tinabailari
مفید ، سودمند 🌨🌨
old pictures are useful for seeing how people dressed in the past
برای دیدن اینکه مردم در گذشته چطور لباس می پوشیدند ، عکس های قدیمی مفید هستند
انسانی 90 ، تجربی 87
Ma
کاربردی ،مفید سودمند ، مورد نیاز


old pictures are useful for seeing how people dressed in the past
برای دیدن اینکه مردم در گذشته چطور لباس می پوشیدند ، عکس های قدیمی مفید هستند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی useful

کلمه : useful
املای فارسی : یوضفول
اشتباه تایپی : عسثبعم
عکس useful : در گوگل

آیا معنی useful مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )