برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1732 100 1
شبکه مترجمین ایران

until

/ənˈtɪl/ /ʌnˈtɪl/

معنی: تا، تا وقتی که، وقتی که، تا اینکه
معانی دیگر: (اسکاتلند) به سوی

بررسی کلمه until

حرف ربط ( conjunction )
(1) تعریف: up to the time when.

- We drove until the sun came up.
[ترجمه Amirhossein] ما رانندگی کردیم تاوقتی که خورشید پایین امد
|
[ترجمه زهرا کوهی ور] تا هنگام طلوع خورشید رانندگی کردیم.
|
[ترجمه متین] ما رانندگی کردیم تا طلوع خورشید(بالا آمدن خورشید)
|
[ترجمه Hoora] ما رانندگي كرديم تا موقعي كه غروب خورشيد فرا رسيد.|
[ترجمه ترگمان] تا غروب آفتاب حرکت کردیم
[ترجمه گوگل] ما سوار تا زمانی که خورشید ...

واژه until در جمله های نمونه

1. until sometime after midnight
تا پاسی پس از نیمه شب

2. until the charcoal catches, don't put the kebab on it
تا زغال نگرفته کباب را روی آن نگذارید.

3. until their demands are met, the workers are out
تا رسیدگی به خواسته‌های آنها کارگران در اعتصاب هستند.

4. until when is your office open?
اداره‌ی شما تا کی باز است‌؟

5. until further notice
تا اطلاع ثانوی

6. until now
تاکنون،تاحالا

7. practice until you can go through the whole operation without thinking
تمرین کن تا وقتی که بتوانی بدون فکر کردن همه‌ی عملیات را انجام بدهی.

8. search until you find!
بگرد تا بجوری‌!

9. wait until all the guests are assembled
صبرکن تا همه‌ی مهمانان جمع شوند (بیایند).

10. wait until lunch is ready
صبر کن تا ناهار آماده شود.

11. wait until this emergency is over, because then the prices will fall
صبر کن تا این وضع فوق العاده تمام شود چون در آن موقع قیمت‌ها خواهد افتاد.

12. wait until your boil maturates, then you can press it
صبر کن تا کور ...

مترادف until

تا (حرف اضافه)
than , till , until , up to
تا وقتی که (حرف اضافه)
until
وقتی که (حرف ربط)
when , until
تا اینکه (حرف ربط)
than , till , in order to , until

معنی عبارات مرتبط با until به فارسی

تا اطلاع ثانوی
تاکنون، تاحالا
تکرارکن، تااینکه

معنی until در دیکشنری تخصصی

until
[ریاضیات] تا آنجا، تا این که

معنی کلمه until به انگلیسی

until
• up to
• up to the time which
• if something happens until a particular time, it happens before that time and stops at that time.
• if something does not happen until a particular time, it does not happen before that time and only happens after it.
until further notice
• until a future announcement is made
until hell freezes over
• forever (relating to something that will never happen no matter what - for e.g.: "she can practice singing until hell freezes over but she will never sing in a band because she is tone-deaf")
until his last moments
• until he died, until his soul left his body, all the days of his life
until now
• up to the present moment
until recently
• up until lately, up until a short time ago, until not so long ago
until the end
• until the final moment, until the completion
until the end of his days
• until his dying day, until his last day on earth
until the end of the world
• forever, eternally; unceasingly, unrelentingly, with all effort
until the last moment
• down to the wire, until the end, until the point when one couldn't continue any more
until the roof caves in
• until the very end, until the last possible moment
until the very end
• up to the bitter end, up to the grand finale
until when?
• up to which time?, when will this end?

until را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نگین
تا
هنوز
Ros
تا وقتی که به مثال زیر توجه کنید
I'll wait until next week for my grade.
Ros
من برای نمره ام تا هفته دیگه صبر میکنم
مصطفی طیبی فرد
تا زمانی که...
تا
CFO fuc
Still
التن قاسمپور
تا،تاوقتی که،تا اینکه
فائزه عشائری
تا اینکه،تاوقتی که
tinabailari
تا ، تا وقتی که ، تا هنگامِ 🚣🏻‍♀️🚣🏻‍♀️
you will just have to wait until they call your name
شما فقط باید تا وقتی که اسمتون رو صدا می زنن صبر کنید
انسانی 90 ، تجربی 85 ، زبان 85
مهدی
معنی سوم سایت در نقش حرف ربط(to the point that);
تا(به)حدی که-تا(به)جایی که
Anousha
Until= up to
تا وقتی که
تا زمانی که
تا اینکه
تا هنگام
King-iliya
until=تازمانی که، تاوقتی که ،تا حدی تم به کار میره
. I cant come until tomorrow
عرشیا صاعدی
Until = تا اینکه ، تا وقتی که

.Until I left lran , I got married .
تا اینکه از ایران خارج شدم ، ازدواج کردم .
Farhood
.e.g
You make wine by leaving grape juice to ferment until all the sugar has turned to alcohol

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی until

کلمه : until
املای فارسی : آنتیل
اشتباه تایپی : عدفهم
عکس until : در گوگل

آیا معنی until مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )