برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1685 100 1
شبکه مترجمین ایران

unless

/ənˈles/ /ənˈles/

معنی: مگر، مگراینکه، جز اینکه
معانی دیگر: جز، به جز

بررسی کلمه unless

حرف ربط ( conjunction )
• : تعریف: except under the condition that.

- We won't go unless we're invited.
[ترجمه کاظم فرقانی] ما نخواهیم رفت، مگر اینکه ما دعوت شویم.
|
[ترجمه مهدی] تا زمانی که ما را دعوت نکنند، نخواهیم رفت.
|
[ترجمه کریمی] ما نخواهیم رفت تا ما دعوت نشده ایم
|
[ترجمه mahdie] ما نخواهیم رفت مگر دعوت شویم|
[ترجمه ترگمان] مگر اینکه ما دعوت شویم
[ترجمه گوگل] ما نخواهیم رفت تا ما دعوت نشویم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر ...

واژه unless در جمله های نمونه

1. unless it rains we will go
ما خواهیم‌رفت،مگر اینکه باران ببارد (اگر باران نیاید ما خواهیم رفت).

2. unless sufficient countermeasures are taken, unemployment will continue to rise
اگر تدابیر کافی اتخاذ نشود بیکاری بیشتر خواهد شد.

3. unless you overcome your present muddle, your job is at risk
اگر بر سردرگمی فعلی خود فائق نشوی شغلت در خطر است.

4. unless you repent you shall go to hell
اگر توبه نکنی به جهنم خواهی رفت.

5. unless i am mistaken
اگر اشتباه نکنم

6. nothing unless a miracle can save him
هیچ چیز جز یک معجزه نمی‌تواند او را نجات بدهد.

7. man is doomed unless war is abolished
بشر محکوم به فناست مگر آنکه جنگ منسوخ شود.

8. tomatoes readily bruise unless carefully packaged
گوجه‌فرنگی اگر با دقت بسته‌بندی نشود زود صدمه می‌بیند.

9. an individual is presumed innocent unless the opposite is proven
هر فرد بی‌گناه فرض می‌شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

10. do not cross a river unless you find a shoal!
بی‌گدار به آب مزن‌!

11. information is of little importance unless you know how to sift it
اطلاعا ...

مترادف unless

مگر (حرف ربط)
but , unless
مگراینکه (حرف ربط)
unless
جز اینکه (حرف ربط)
unless

معنی عبارات مرتبط با unless به فارسی

معنی unless در دیکشنری تخصصی

unless
[فوتبال] مگراینکه-جزاینکه

معنی کلمه unless به انگلیسی

unless
• not until, not before; precluding, barring, except; aside from
• you use unless to introduce the only circumstances in which the event you are mentioning will not take place or in which the statement you are making is not true.

unless را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد
تنها در صورتی که
bahar
باوجود اينكه
setayesh
اگر- همراه با فعل منفی- در مثال زیر:
unless you are given all the data,you cannot do math problem
(اگر همه ی اطلاعات به شما داده نشود،نمی توانید مسئله ی ریاضی را حل کنید)
shadi
تا زمانی که
فرزاد
مگر.اگر.بجز.جز.
مگر اینکه.جز اینکه.الا اینکه.
unless در مورد چیزیکه اتفاق افتاده یا چیزی که می دانیم درست است. در وضعیتی بکار میرود که وقوع یک عمل منوط به عدم وقوع یا عدم انجام عملی دیگر باشد. یا منوط به صحت داشتن چیز ِ دیگری باشد.
وفتی پس از پایان گفتگویی ، شرط تازه ای به ذهنمان میرسد از کلمه ی unless برای افزودن آن شرط به گفته هایمان استفاده میکنیم:
we'll go there next Saturday -unless it's raining of course.
شنبه ی بعد میریم اونجا- البته به شرطیکه هوا بارونی نباشه(بارون نیاد)

if...not در مورد چیزیکه اتفاق نیافتاده یا چیزیکه می دانیم غلط است.
except if
محدثه فرومدی
فقط اگر که ...
sahand
مگر اینکه
مهدی
وقتی unless ابتدای جمله میاد این نوع ترجمه هم بدک نیست(اضافه کردن وگرنه به اول جمله بعدش)
unless a check is signed,it is invalid
مگراینکه چک امضا شود وگرنه نامعتبر است(اگر چک امضا نشود نامعتبراست)
m.ali
if you don't
English User
گاهی به حالت کلمات شرطی مثل if میاد
مثل:Unless you wanna spend the night in the slammer, you apologize to him.اگه نمی خوای زندان بیفتی، ازش معذرت خواهی کن
علیرضایگانه شناس
مگراینکه، بجزاینکه؛ جز:اگراول جمله بیاد جمله شرطی منفی میشه اگربعلاوه جمله منفی یا if not
بچه خوب و مودب😉
خیلی ساده میگم که گیج کننده نباشه
unless دو حالت داره یا وسط جمله میاد یا اول جمله
اگه وسط جمله بیاد فقط ترجمه میکنیم مگر اینکه
We won't go unless we're invited
ما نخواهیم رفت، مگر اینکه ما دعوت شویم.

اگ اول جمله بیاد ترجمه میکنیم حتی اگه
یعنی حتی اگه این اتفاق هم بیفته فایده ای
نداره
unless it rains we will go
حتی اگه بارون هم بیاد ما خواهیم رفت
Unless some extra money is found, the theatre will close.
حتی اگه پول اضافی هم داشته باشیم فایده ای نداره چون سینما تعطیل خواهد بود
Massoumeh
مادامی که،چنانچه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی unless

کلمه : unless
املای فارسی : یونلس
اشتباه تایپی : عدمثسس
عکس unless : در گوگل

آیا معنی unless مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )