برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1675 100 1
شبکه مترجمین ایران

undeterred

/ˌʌndəˈtɝːd/ /ˌʌndɪˈtɜːd/

دلسرد نشده، منصرف نشده، بی هراس

بررسی کلمه undeterred

صفت ( adjective )
• : تعریف: combined form of deterred.

واژه undeterred در جمله های نمونه

1. Undeterred by his early failures, he decided to keep writing.
[ترجمه میلاد علی پور] علی رغمِ شکستهای اولیه اش، تصمیم داشت به نوشتن ادامه دهد
|
[ترجمه ترگمان]در اثر شکست‌های اولیه خود تصمیم گرفت که به نوشتن ادامه دهد
[ترجمه گوگل]او با شکست های اولیه اش مخالفت کرد و تصمیم گرفت که نوشتن را ادامه دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It was raining heavily but he set out undeterred.
[ترجمه ترگمان]باران سختی می‌بارید، اما بی‌اعتنا به نظر می‌رسید
[ترجمه گوگل]او به شدت بارانی بود، اما او ناامید شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Undeterred, the band went sight-seeing around the various trouble spots, getting their pictures taken besides security gates and confused-looking squaddies.
[ترجمه ترگمان]undeterred، گروه از نظر ناپدید شدند - در اطراف نقاط مشکل مختلف دید که تصاویر آن‌ها به غیر از گیتس امنیتی و looking گیج شده بود
[ترجمه گوگل]Undeterred، گروه تماشا را در اطراف نقاط م ...

معنی کلمه undeterred به انگلیسی

undeterred
• not deterred, not dismayed or hindered

undeterred را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرهاد سليمان‌نژاد
بي‌اعتنا، بي‌توجه
میلاد علی پور
امیدوار، با انگیزه
akamrahimi50@gmail.com
بدون ترس
Salad
نا امید نشد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی undeterred

کلمه : undeterred
املای فارسی : یوندتررد
اشتباه تایپی : عدیثفثققثی
عکس undeterred : در گوگل

آیا معنی undeterred مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )