برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1677 100 1
شبکه مترجمین ایران

under the weather

/ˈʌndər ðə ˈwɛðər/ /ˈʌndə ðə ˈwɛðə/

(عامیانه) 1- ناخوش، دچار کسالت، (کمی) بیمار 2- مست

بررسی کلمه under the weather

عبارت ( phrase )
• : تعریف: (informal) slightly ill or unhappy.
مشابه: bad, blue, down, green, ill, out of sorts, sick

واژه under the weather در جمله های نمونه

1. I was still feeling a bit under the weather.
[ترجمه سوسن] من هنوزاحساس کسالت دارم
|
[ترجمه ترگمان]من هنوز هم زیر آب و هوا احساس می‌کردم
[ترجمه گوگل]من هنوز احساس می کردم کمی تحت شرایط آب و هوایی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. You look a bit under the weather.
[ترجمه سوسن] کسل(ناخوش) به نظرمیرسی
|
[ترجمه فاطمه] ناخوش به نظر میرسی|
[ترجمه ترگمان]کمی زیر آب و هوا به نظر می‌رسی
[ترجمه گوگل]شما کمی تحت شرایط آب و هوایی نگاه می کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه under the weather به انگلیسی

under the weather
• not feeling healthy, sick; drunk, intoxicated

under the weather را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عارف
احساس بیماری
احسان
سر حال نبودن
فرشید
اصطلاح به معنی سرحال نبودن ناخوش بودن
محمد شاهد
ناخوش احوال
Hanix
حال خوش نداشتن
حمید
غیر رسمی کمی بد
علی فرهادی
احساس کسالت داشتن،احساس ناخوشی،عامیانه [کوک نبودن]،
سوس
احساس ناخوشی کردن
marwa
Unwell
ناهیدعظانی
احساس بیماری وکسالت
سارافرجپور
ناخوش بودن مریض بودن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی under the weather

کلمه : under the weather
املای فارسی : آندر تاه ودر
اشتباه تایپی : عدیثق فاث صثشفاثق
عکس under the weather : در گوگل

آیا معنی under the weather مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )