برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1722 100 1
شبکه مترجمین ایران

ulterior

/əlˈtɪriər/ /ʌlˈtɪərɪə/

معنی: نهان، بعدی، انطرف
معانی دیگر: در ماورا، در آن سو، آن سویی، ماورایی، ورا، ورانبر، فراتر، دورتر، آتی، نهفته، نهانی، پنهانی، مستور، مخفی، در درج  دوم اهمیت

بررسی کلمه ulterior

صفت ( adjective )
مشتقات: ulteriorly (adv.)
(1) تعریف: beyond or excluded from what is openly admitted or shown, esp. when concealed for the purposes of deception.
متضاد: overt

- I hope there is no an ulterior motive for his sudden generosity.
[ترجمه ترگمان] امیدوارم هیچ انگیزه پنهانی برای سخاوت ناگهانی او وجود نداشته باشد
[ترجمه گوگل] من امیدوارم که هیچ انگیزه ای برای خشم ناگهانی او وجود ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: beyond or external to a specific area or boundary.

- Going in that direction would be ulterior to our stated purposes.
[ترجمه ترگمان] رفتن به این سمت به اهداف بیان‌شده ما منحرف خواهد بود
[ترجمه گوگل] رفتن به آن جهت نخواهد بود به اهداف اعلام شده ما
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: occurring at a later time; subsequent.

واژه ulterior در جمله های نمونه

1. ulterior motives
انگیزه‌های نهانی

2. ulterior regions
نواحی دورتر

3. his ulterior actions
اعمال بعدی او

4. without any purpose, immediate or ulterior
بدون هیچ هدف فعلی یا بعدی

5. This lever must serve some ulterior purpose.
[ترجمه ترگمان]این اهرم باید به یک هدف پنهانی خدمت کند
[ترجمه گوگل]این اهرم باید به برخی اهداف نهایی خدمت کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. I want to know what is our ulterior action.
[ترجمه ترگمان]می‌خواهم بدانم که چه کار پنهانی ما را انجام می‌دهد
[ترجمه گوگل]من می خواهم بدانم عمل ما چطور است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. She must have some ulterior motive for being nice to me—what does she really want?
[ترجمه ترگمان]اون باید یه انگیزه مخفی داشته باشه که با من مهربون باشه - اون واقعا چی می خواد؟
[ترجمه گوگل]او باید برخی از انگیزه های نادرست برای اینکه به من خوب است - چه او واقعا می خواهید؟
[ترجمه شما] ...

مترادف ulterior

نهان (صفت)
secret , covert , ulterior , stealth , recondite
بعدی (صفت)
subsequent , further , future , puisne , ulterior , latter , latest
انطرف (صفت)
ulterior

معنی عبارات مرتبط با ulterior به فارسی

تدابیراجل بعدی

معنی کلمه ulterior به انگلیسی

ulterior
• hidden, concealed (esp. for deceptive purposes); remote, situated outside of a particular location or realm; subsequent, occurring later
• if someone has an ulterior motive for doing something, they have a hidden reason for it.
ulterior motive
• hidden reason for doing something, concealed motive, motive that is unclear

ulterior را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Figure
پنهان، زیر جلدی hidden , concealed , underlying
چیزی وارای آنچه آشکارا گفته شده یا نمایان شده

ثانویه، دیگری
secondary، further

• ulterior reason/motive/purpose/ strategy
رضا حیدری
پنهانی (انگیزه , هدف)

# ulterior purpose
# He had to have an ulterior motive
# She definitely had an ulterior motive in offering to help

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی ulterior

کلمه : ulterior
املای فارسی : یولتریر
اشتباه تایپی : عمفثقهخق
عکس ulterior : در گوگل

آیا معنی ulterior مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )