برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1569 100 1
شبکه مترجمین ایران

torrent

/ˈtɔːrənt/ /ˈtɒrənt/

معنی: سیاله، سیل، سیل رود، جریان شدید
معانی دیگر: (مجازی - واژه یا نامه و غیره) سیل، (رودخانه یا جریان پر سرعت) تنداب، آب تاخت، سیلاب، لور، سیل وار

بررسی کلمه torrent

اسم ( noun )
(1) تعریف: a heavy, turbulent flow of water, as in a rushing stream, a flood, or a downpour.
مترادف: cascade, cataract, cloudburst, deluge, downpour, flood, waterfall
متضاد: trickle
مشابه: flush, gush, pour, spate, stream

- The torrent caused the old dam to break.
[ترجمه نیما رحیمی رسکتی] سیل باعث شکسته شدن سد قدیمی شد.
|
[ترجمه ترگمان] سیل راه سد کهنه را به هم زد
[ترجمه گوگل] این سد باعث سقوط سد قدیمی شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a similar flow of anything.
مترادف: cascade, deluge, flood, outpouring, rush, spate
مشابه: avalanche, barrage, flow, gush, influx, outburst, outflow, pour, rain, stream, surge

- A torrent of abusive language came from his father's mouth.
[ترجمه ترگمان] یک سیل از دهان پدرش جاری شد
[ترجمه گوگل] سرگردانی از زبان سوء استفاده از دهان پدرش آمده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه torrent در جمله های نمونه

1. A massive rain was coming down in torrents.
باران سنگینی به صورت سیلاب در حال باریدن بود

2. In the debate, a torrent of questions was asked.
در بحث، سیلی از سوالات پرسیده شد

3. After trying to defraud the public, Lefty was faced with a torrent of charges.
لفتی پس از تلاش برای کلاهبرداری عموم، با سیلی از اتهامات مواجه شد

4. a torrent of letters
سیلی از مراسلات

5. a torrent of protests
سیلی از اعتراضات

6. He let out a torrent of abuse/angry words.
[ترجمه ترگمان]سیلی از فحش و ناسزا نثار او کرد
[ترجمه گوگل]او یک سر و صدا از سوء استفاده / کلمات عصبانی را منتشر کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The torrent scoured a gully down the hillside.
[ترجمه توحید افشار] سیلاب به سمت پایین تپه ریخت|
[ترجمه ترگمان]سیل در سراشیبی تپه سرازیر شد
[ترجمه گوگل]تورنت گلوله ای را به سمت پایین تپه ری ...

مترادف torrent

سیاله (اسم)
current , torrent
سیل (اسم)
sill , flood , spate , torrent , flux , deluge , overflow , mudflow
سیل رود (اسم)
torrent
جریان شدید (اسم)
torrent

معنی torrent در دیکشنری تخصصی

torrent
[عمران و معماری] تنداب - جریان متلاطم - سیلاب - تندرود - رود سیلابی
[زمین شناسی] سیل رود ، مسیل
[آب و خاک] سیل، سیل آسا، مسیل، تند آب
[عمران و معماری] مهار سیلاب
[زمین شناسی] مهار سیلاب

معنی کلمه torrent به انگلیسی

torrent
• stream, flood
• when a lot of water is falling or flowing very rapidly, you can say that it is moving in torrents.
• a torrent of speech is a lot of it directed continuously at someone.

torrent را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ریحانه
سیل
Figure
سیل ، deluge, flood, inundation
A sudden, violent outpouring typically words, emotions , feelings,

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی torrent

کلمه : torrent
املای فارسی : تورنت
اشتباه تایپی : فخققثدف
عکس torrent : در گوگل

آیا معنی torrent مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )