برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1408 100 1

today

/təˈdeɪ/ /təˈdeɪ/

معنی: امروز
معانی دیگر: امروزه، این روزها، در این دوره و زمانه، فعلا، دوره، زمانه (nowadays هم می گویند) (to-day هم می نویسند)

بررسی کلمه today

اسم ( noun )
(1) تعریف: the present day.
مشابه: now

(2) تعریف: the present time in general.
مترادف: now, nowadays
مشابه: present

- the fashions of today
[ترجمه محمد حیدری] مدهای روز
|
[ترجمه ترگمان] مد روز
[ترجمه گوگل] مد ها امروز
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
قید ( adverb )
(1) تعریف: on or during the present day.
مشابه: now

- I'm not going to work today.
[ترجمه ترگمان] امروز کار نمی‌کنم
[ترجمه گوگل] من امروز کار نمی کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: at or during the present time in general.
مترادف: a ...

واژه today در جمله های نمونه

1. today eggs bring a high price
امروزه تخم‌مرغ خوب به فروش می‌رسد (بازار گرمی دارد).

2. today families are smaller
امروزه خانواده‌ها کوچکترند.

3. today he is in luck and keeps winning
امروز بخت به او روی آورده و مرتبا برنده می‌شود.

4. today i am a bundle of nerves
امروز خیلی عصبی هستم.

5. today i am too busy, so i can't go there
امروز سرم شلوغ است بنابراین نمی‌توانم به آنجا بروم.

6. today i don¨t feel quite up to par
امروز حالم مثل همیشه نیست.

7. today i feel fragile
امروز حالم خوش نیست.

8. today i have gone nowhere
امروز هیچ جا نرفته‌ام.

9. today is one of those days; nothing seems to go my way!
امروز یکی از آن روزهاست،هیچ کاری بر وفق مرادم انجام نمی‌شود!

10. today is sunday
امروز یکشنبه است.

11. today is the anniversary of his father's death
امروز سال وفات پدر اوست.

12. today is the day my wife does the laundry
امروز روزی است که همسرم رختشویی می‌کند (رخت‌ها را می‌شورد).

13. today ...

مترادف today

امروز (اسم)
today

معنی کلمه today به انگلیسی

today
• current day
• today means the day on which you are speaking or writing.
• you can refer to the present period of history as today.
today more than ever
• now more than at any period of time in the past
usa today
• major english-language newspaper published and sold worldwide

today را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فهیم
شب وروز
طاهری
امروز
ثمین
میشه امروز
H❤A
امروز
نازنین
امروزه
toska
امروزه ، فعلا ، حالا ، الان
هومن
در حال حاضر
مهراد اخلاقی
امروز .الان.حال
مهران
امروز
الان
کیمیا
وفور
محمد
امروز
محدثه فرومدی
امروزی
در این عصر، در عصر حاضر
همایون فرهیخته
این روزها - امروزه و ...
hamid
folks are a bit edgy today امروزه مردم خیلی عصبی اند
tinabailari
امروز
Ali looks happy today 🕢🕢
علی امروز خوشحال به نظر می رسه
رز طلایی
امروز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی today
کلمه : today
املای فارسی : تودی
اشتباه تایپی : فخیشغ
عکس today : در گوگل

آیا معنی today مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )