برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1722 100 1
شبکه مترجمین ایران

take a bow


با تعظیم کف زدن و هلهله ی حضار را جواب دادن (در کنسرت و نمایش و غیره)

بررسی کلمه take a bow

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to come forward or stand up to receive applause, recognition, or commendation.

واژه take a bow در جمله های نمونه

1. The music ended and the girl took a bow.
[ترجمه مرتضی حمزه سرکانی] پس از پایان موسیقی، دختر در برابر تماشاچیان تعظیم کرد.
|
[ترجمه ترگمان]موزیک پایان یافت و دخترک تعظیم کرد
[ترجمه گوگل]موسیقی پایان یافت و دختر کمان را گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The song ended and Albert took a bow.
[ترجمه ترگمان]آواز به پایان رسید و آلبر تعظیم کرد
[ترجمه گوگل]این آهنگ به پایان رسید و آلبرت تعظیم کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Lord Reith in his dinner suit, Lady Barnett take a bow.
[ترجمه ترگمان]لرد لاس کت و شلوار شبش را می‌پوشد، لیدی بارنت تعظیم می‌کند
[ترجمه گوگل]لرد ریت در لباس شلوار خود، بانوی بارنت، کمان می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Step forward and ta ...

معنی کلمه take a bow به انگلیسی

take a bow
• make a gesture of bending over (for respect, appreciation, etc.)

take a bow را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
تعظیم کردن، خم شدن، (معمولا برای پاسخ به ابراز احساسات و تشویق های حضار)
He took a bow after the music ended
او بعد از اتمام موسیقی با تعظیم در مقابل حضار، به ابراز احساسات آنها پاسخ داد!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

توضیحات دیگر

معنی take a bow

کلمه : take a bow
املای فارسی : تک ا بوو
اشتباه تایپی : فشنث ش ذخص
عکس take a bow : در گوگل

آیا معنی take a bow مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )