برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Tsagaan sar

Tsagaan sar را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mahmood
or literally White Moon)[note 1], is the first day of the year according to the Mongolian lunisolar calendar. The festival of the Lunar New Year is celebrated by the Mongols along with the people of the Arctic.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Tsagaan sar مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )