برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1390 100 1

To say the least


هر چه هم که بخواهم به روی خود نیاورم (یا بگویم)، بدون اغراق، هر چه کم بگویم

واژه To say the least در جمله های نمونه

1. I find her attitude a bit peculiar, to say the least.
[ترجمه ترگمان]طرز برخورد او کمی عجیب است
[ترجمه گوگل]من نگرش او را کمی عجیب و غریب، حداقل می گویند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It was rather thoughtless of him, to say the least.
[ترجمه ترگمان]به هر حال، این کار او را بی دقت انجام می‌داد
[ترجمه گوگل]به نظر می رسید که حداقل از او بی فکر بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I was surprised at what he said, to say the least.
[ترجمه ترگمان]از حرفی که زد تعجب کردم
[ترجمه گوگل]من به آنچه که او گفتم کم کم تعجب کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Such a view is incorrect, to say the least.
[ترجمه ترگمان]این دیدگاه نادرست است
[ترجمه گوگل]چنین نگرشی نادرست است، حداقل می گویند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه To say the least به انگلیسی

to say the least
• briefly, without saying a lot

To say the least را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
used to show that something is worse or more serious than you are actually saying
محمد خ1
هر زمان چیزی رو شما بخوای مهم تر و یا بیشتر از اون چیزی که در واقعیت هست جلوه بدی از این اصطلاح استفاده میشه
ایمان حجتی
boss is in the mood for nothing today.don't wander around here.
if I wander around here, what will happen?
he will let out an angry oath to say the least.
امروز رئیس حوصله هیچی نداره. این اطراف نتاب.
اگه بتابم چی میشه؟
بدون اغرق بخوام بگم، از روی عصبانیت فحش میده.
mari
It is more important that I have just said
Example:
Life without a constant supply of water can be defficult,to say the least.
یوهان
It is in fact even more important than I have just said
هادی
حداقل چیزی که بهت بگم ،حداقل چیزی که میشه
میثم علیزاده
معادل این اصطلاح در فارسی: " دیگه کمه کمش..." یا " حداقلش اینه که ..."
Mc
خلاصه بگم
محسن داورزنی
در همین حد که، اگر در همین حد بگم.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی to say the least
کلمه : to say the least
املای فارسی : تو سعی‌ تاه لیاست
اشتباه تایپی : فخ سشغ فاث مثشسف
عکس to say the least : در گوگل

آیا معنی To say the least مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )