برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Talking through

Talking through را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ملیکا
تدقیق

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Talking through مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )