screen dump

تخصصی

[کامپیوتر] رونوشت ؛ صفحه نمایش ؛ روبرداری صفحه

معنی یا پیشنهاد شما