saint

/ˈseɪnt//seɪnt/

معنی: فرشته، ادم پرهیز کار، مقدس، مقدس شمردن
معانی دیگر: آدم مقدس، اشو، ولی، آدم سازگار، آدم خوب و شکیبا، (به ویژه کلیسای کاتولیک) سنت، شخصی که رسما از سوی کلیسا ((مقدس)) شناخته شده است (این عنوان جلو اسم می آید و مخفف آن st است)، (جمع) آمرزیدگان، بهشتی ها، مغفوران، (انجیل عهد جدید) مسیحی، (s بزرگ) عضو کلیساهایی که عنوان saint به خود می دهند (مثلا latter-day saints)، ' اولیاء '، عنوان روحانیون مثل ' حضرت ' که در اول اسم انها میاید ومخفف ان stاست، جزو مقدسین واولیاء محسوب داشتن

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: one who has been formally recognized and entitled by the Roman Catholic Church as having lived a holy life; one who has been canonized. (abbr.: St. or Ste.)
مشابه: holy

(2) تعریف: one who is revered as holy or exceptionally virtuous.
متضاد: demon
مشابه: angel
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: saints, sainting, sainted
• : تعریف: to formally recognize and entitle as a saint; canonize.

جمله های نمونه

1. one must be a saint to be able to get along with this woman!
آدم باید امام زاده باشد تا بتواند با این زن بسازد!

2. he tried to imitate the saint
او کوشید مقدسان را سرمشق قرار دهد.

3. this noise is enough to try the patience of a saint
این سر و صدا کافی است که یک آدم صبور (مقدس) را هم بی تاب کند.

4. A man alone is either a saint or a devil.
[ترجمه Roxana] انسان صرفا یا شیطان است یا قدیس
|
[ترجمه گوگل]انسان به تنهایی یا قدیس است یا شیطان
[ترجمه ترگمان]یک مرد تنها یک قدیس یا شیطان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He looks like a saint but the devil he is.
[ترجمه گوگل]او شبیه یک قدیس است اما شیطان است
[ترجمه ترگمان]مثل یک قدیس به نظر می رسد، اما او شیطان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. An open door may tempt a saint.
[ترجمه گوگل]یک در باز ممکن است یک قدیس را وسوسه کند
[ترجمه ترگمان]یک در باز ممکن است یک قدیس را وسوسه کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. She must be a real saint to stay with him all these years.
[ترجمه گوگل]او باید یک قدیس واقعی باشد تا در تمام این سال ها با او بماند
[ترجمه ترگمان]او باید یک قدیس واقعی باشد که در تمام این سال ها با او بماند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Only a saint can put up with her children.
[ترجمه گوگل]فقط یک قدیس می تواند فرزندانش را تحمل کند
[ترجمه ترگمان]فقط یک قدیس می تواند با بچه هایش زندگی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Chiswick church is dedicated to St Nicholas, patron saint of sailors.
[ترجمه گوگل]کلیسای چیزویک به سنت نیکلاس، قدیس حامی ملوانان تقدیم شده است
[ترجمه ترگمان]کلیسای Chiswick به سنت نیکولاس، قدیس حامی ملوانان اختصاص داده شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. You are the patron saint of life, your wisdom and sincerity to hold up the sun life, your selfless sacrifice life, heal the wounded bear bitter hardships, pain.
[ترجمه گوگل]شما حامی زندگی هستید، خرد و اخلاص شما برای نگه داشتن زندگی خورشید، زندگی فداکارانه شما، شفای خرس زخمی سختی های تلخ، درد
[ترجمه ترگمان]شما قدیس حامی زندگی هستید، حکمت و خلوص نیت که زندگی آفتاب را حفظ کنید، زندگی قربانی خود را فدا کنید، و آسیب های تلخ را التیام بخشید، رنج و درد را التیام بخشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Saint Augustine's 'City of God' is an allegory of the triumph of Good over Evil.
[ترجمه گوگل]«شهر خدا» سنت آگوستین تمثیلی از پیروزی خیر بر شر است
[ترجمه ترگمان]شهر سنت s نماد پیروزی بر شیطان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. His behaviour would try the patience of a saint.
[ترجمه گوگل]رفتار او صبر یک قدیس را امتحان می کرد
[ترجمه ترگمان]رفتار او شکیبایی یک قدیس را امتحان می کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. My girlfriend is a saint to put up with me.
[ترجمه گوگل]دوست دخترم قدیس است که من را تحمل کند
[ترجمه ترگمان]دوست دخترم یکی از مقدسان است که با من زندگی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The monk was subsequently venerated as a saint.
[ترجمه گوگل]پس از آن راهب به عنوان یک قدیس مورد احترام قرار گرفت
[ترجمه ترگمان]راهب بعدا به عنوان قدیس مورد ستایش قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. He became a monk after seeing Saint Apollinaris in a vision.
[ترجمه گوگل]او پس از دیدن سنت آپولیناریس در رؤیا راهب شد
[ترجمه ترگمان]او پس از دیدن سن Apollinaris در یک رویا، راهب شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

فرشته (اسم)
angel, watcher, saint

ادم پرهیز کار (اسم)
saint

مقدس (صفت)
virtuous, holy, saint, innocent, sacred, numinous, pious, venerable, sacrosanct

مقدس شمردن (فعل)
saint, sanctify

انگلیسی به انگلیسی

• person canonized by the christian church for his holy qualities; extremely holy person, very righteous person
recognize as a saint; canonize, add to the list of saints officially recognized by the christian church
a saint is a dead person who is officially recognized and honoured by the christian church because his or her life was a perfect example of the way christians should live.
if you describe someone as a saint, you mean that you think they are very kind, patient and unselfish.

پیشنهاد کاربران

سِنت، سِینت، قدیس، روحانی، حضرت، مقدس
به معنی حضرت ، در واقع شخصی با درجه دینی خاص که به عنوان راهنمای معنوی شناخته میشه
در مسیحیت هرکس که به مصلوب شدن و به زندگی برگشتن یسوع مسیح ( عیسی ) باور داشته باشه یک saint محسوب میشه ، درواقع تمام مسیحیان باور دارند که توسط روح القدس فرد مقدسی شده اند و پسران خدا هستند
یا مسیح 3>
🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند:
✅ فعل ( verb ) : _
✅️ اسم ( noun ) : saint / sainthood / saintliness
✅️ صفت ( adjective ) : sainted / saintly
✅️ قید ( adverb ) : _
توی عامیانه میگیم: زنت امام زاده ست که تحملت میکنه
My girlfriend Geraldine is a saint to put up with me.
https://www. collinsdictionary. com/us/dictionary/english/saint
Saint یعنی یک فرد مقدس و پاک و معصوم = holy person
مثال : Holy Maria که اشاره داره به Maria Goretti که در ۱۱ سالگی با ۱۴ ضربه چاقو کشته شد
شما vrigin Mary هم سرچ کنی ( که معنیش میش مریم مقدس ) زیرش براتون مینویسه saint یعنی قدّیسه
...
[مشاهده متن کامل]

عیسی مسیح = saint
جبرئیل ( Gabriel ) بازم saint
موسی = saint
ولی عزرائیل ( Azrael ) رو در کتب دینی به عنوان saint یاد نکردن و بجاش از Angel of death استفاده کردن. در کتب دینی Azrael و Remiel رو زن میدونن. گویا جبرئیل هم زن دونستن ولی اینو مطمعن نیستم بقیه فرشته ها هم نمیدونم
در اصل مهمترین فرشتگان در دین مسیح بصورت زیره :
Chapter 20 of the Book of Enoch mentions seven holy angels who watch, that often are considered the seven archangels: Michael, Raphael, Gabriel, Uriel, Saraqael, Raguel, and Remiel. The Life of Adam and Eve lists the archangels as well: Michael, Gabriel, Uriel, Raphael and Joel.
بطور خلاصه : Gabriel/Azrael/Michael/Raphael/Uriel/Saraqael/Raguel/Remiel
Seraph
Archangel هم یعنی فرشته ی مقرب خدا : به بزرگترین و مهمترین فرشته ها میگن Archangel
من دیدم که از saint گاهی به عنوان مترادف Martyr یاد میشه که معنیش میشه شهید و به ندرت مقدس

sacred
pious
پری
قدیس
One very odd function of the temporal lobe is what some have called the God spot. Stimulation here gives people intense feelings of joy and the sense of being close to some greater power. Some epileptic patients get these intense feelings just before seizures, and it is believed that some famous saints and other religious figures may have likewise suffered from such disorders.
...
[مشاهده متن کامل]

ولی ( در عرفان اسلامی )
انسان پاکدامن، انسان درستکار
* دقت شود که اسم است نه صفت
شکیبا ، صبور ، پاک معانی دیگر این کلمه هستند.
عارف ، درویش
قدّیس
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١٣)

بپرس