برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1536 100 1
شبکه مترجمین ایران

sure

/ˈʃʊr/ /ʃʊə/

معنی: قطعی، مسلم، محقق، مطمئن، خاطر جمع، پشت گرم، یقین، استوار، متقاعد، از روی یقین، راسخ یقینا
معانی دیگر: راس  یقینا

بررسی کلمه sure

صفت ( adjective )
حالات: surer, surest
(1) تعریف: free of doubt as to the truth or reliability of something; certain; positive.
مترادف: certain, definite, doubtless, positive
متضاد: doubtful, dubious, unsure
مشابه: absolute, assured, confident, convinced, secure

- Now he could be sure she loved him.
[ترجمه گلی افجه ] حالا می توانست اطمینان داشته باشد که او دوستش دارد
|
[ترجمه ترگمان] حالا می‌توانست مطمئن شود که او را دوست دارد
[ترجمه گوگل] حالا او می تواند مطمئن باشد که او را دوست داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She is very sure of herself.
[ترجمه Melina .b] او به خود اطمینان دارد
|
[ترجمه /=] او از خودش بسیار مطمئن است
...

واژه sure در جمله های نمونه

1. sure evidence
شواهد مسلم

2. sure enough
درست مطابق انتظار،همانطور که انتظار می‌رفت،راستی،محققا

3. sure of onself
1- دارای اطمینان به نفس،خود استوار 2- غره،مغرور

4. a sure disaster
یک فاجعه‌ی مسلم

5. a sure faith
ایمان استوار

6. a sure foundation
شالوده‌ی محکم

7. a sure friend
دوست قابل اطمینان

8. a sure remedy
درمان قابل اطمینان

9. be sure to lock the doors
فراموش نکن که درها را قفل کنی.

10. dead sure
بسیار مطمئن

11. for sure i am gonna love you, all the way
حتما تا پایان تو را دوست خواهم داشت.

12. he sure is tall
او خیلی قد بلند است.

13. make sure all the doors are locked
مسجل کن که همه‌ی درها قفل شده‌اند.

14. make sure you are here before seven o'clock
حتما قبل از ساعت هفت اینجا باش.

15. be sure (of something)
...

مترادف sure

قطعی (صفت)
absolute , decisive , definite , definitive , certain , final , unconditional , critical , decretive , decretory , positive , categorical , sure , last , categoric , conclusive , deterministic , trenchant , decided , magistral , terminative , peremptory , uncompromising , irrevocable
مسلم (صفت)
definite , certain , apparent , sure , incontrovertible , undoubted , assured , doubtless
محقق (صفت)
right , certain , unquestioning , positive , sure , ascertained , unquestionable , incontestable
مطمئن (صفت)
sure , assured , safe , confident , secure , persuaded
خاطر جمع (صفت)
certain , calm , sure , assured , tranquil , cool-headed , even-minded , even-tempered
پشت گرم (صفت)
hopeful , sure , backed
یقین (صفت)
positive , sure , surefire
استوار (صفت)
stable , firm , constant , solid , tenacious , sound , steel , sure , secure , immovable , steady , consistent , steadfast , two-handed
متقاعد (صفت)
sure , retired , convinced , pensionable
از روی یقین (صفت)
sure
راسخ یقینا (صفت)
sure

معنی عبارات مرتبط با sure به فارسی

درست مطابق انتظار، همانطور که انتظار می رفت، راستی، محققا، میتوان یقین کردکه
در گفتگوی اسب ثابت قدم، رو نرو، بی لغزش
(ندا) بلی، آری، حتما، آره، پس چی !، (امریکا - عامیانه)، (موفقیت یا رویداد و غیره) حتمی، بی گمان، پس چی! will you come too? sure thing! تو هم خواهی آمد؟ آره، حتما!
همانا، حتما، بی گمان، قطعا
شتاب کار را خراب میکند
راستش را بخواهی، واقعا، مسلما، البته

معنی sure در دیکشنری تخصصی

sure
[ریاضیات] مطمئن، محقق، مسلم، قطعی، واثق
[زمین شناسی] پیشامد حتمی
[ریاضیات] پیشامد حتمی
[آمار] پیشامد حتمی
[ریاضیات] ثابت کنید، مطمئن، یقینا، محققا، البته، در حقیقت، مسلم، به طور قطع
[ریاضیات] تحقیق کردن، مشخص کردن، ثابت کردن

معنی کلمه sure به انگلیسی

sure
• certain; firm; confident; inevitable; reliable; steady
• certainly
• if you are sure that something is true, you are certain that it is true and have no doubts about it.
• if you are sure about your feelings or wishes, you know exactly what you feel or what you want to do.
• if you are sure of yourself, you are very confident about your abilities or opinions.
• if someone is sure of getting something, they are certain to get it.
• if something is sure to happen, it will certainly happen.
• sure is used to describe something such as a method or sign which is reliable or accurate.
• sure is an informal way of saying `yes'.
• you can also use sure to emphasize what you are saying; used in informal american english.
• if you make sure about something, you check it or take action to see that it is done.
• if you say that something is for sure or that you know it for sure, you mean that it is definitely true or will definitely happen; an informal expression.
• you say sure enough to confirm that something is really true.
sure card
• something that is certain to bring the desired results
sure enough
• without a doubt; as expected; truly
sure fire
• sure-fire means certain to succeed or win; an informal word.
sure footed
• a sure-footed person or animal can move easily over steep or uneven ground without falling.
sure method
• certain method, way of acting that is certain to produce the desired result
sure of himself
• is self-assured, has confidence in himself
sure of oneself
• self-assured, have confidence in oneself
sure recipe
...

sure را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آیلین
حتما
Wrya
قبول تشکر از کسی.خواهش میکنم
Rahil
البته
Miss reyhane
مطمئن بودن
Mahtab
نظر قطعی
مطمئنا
فاطمه
حتما چرا که نه
shiva_sisi‌
قبول تشکر از کسی.خواهش میکنم
حتما چرا که نه
نظر قطعی
مطمئینا
البته
حتما
چرا قبول نکنم؟
امیر
بله البته
Mahsa
قطعا ، البته، چراکه نه
Helia
قطعي
حتما
ebi
[هنگام تایید و پاسخ]

معلوم است ، معلومه
Raha
حتما ، مطمئن بودن
Zariiw
حتما
البته
قطعی
sahar:)
حتما، البته
Aysan
یک اصطلاح به معنی حتما
javad
معنی: قطعی، مسلم، محقق، مطمئن، خاطر جمع، پشت گرم، یقین، استوار، متقاعد، از روی یقین، را
ILIA
The eara near the bech
Baran
به روی چشم حتما
R
حتما
قطعا
مطمئنا
AVA
قطعی
امیررضا محمدی
مطمئن بودن
امیرقاسم قندی
یقین البته حتماً
فرشتهِ عشق
به روی چشم
دنیا
قابلی نداشت یا قابلی نداره در جواب تشکر
Mahlla
Sure : حتما :^)
Sina
خواهش میکنم(در پاسخ thank you)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sure

کلمه : sure
املای فارسی : سوره
اشتباه تایپی : سعقث
عکس sure : در گوگل

آیا معنی sure مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )