برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

substantial body

substantial body را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دنا ترنسلیت
of a corporeal or material nature; tangible; real. of solid character or quality; firm, stout, or strong

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی substantial body مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )