برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1638 100 1
شبکه مترجمین ایران

strategy

/ˈstrætədʒi/ /ˈstrætədʒi/

معنی: استراتژی، رزم ارایی، فن تدابیر جنگی، فن لشکرکشی
معانی دیگر: رزم تدبیر، رزم ترفند، لشگر آرایی (در برابر: رزم آرایی tactics)، نقشه سوق الجیشی، سیاست، تدبیر، زمینه چینی

بررسی کلمه strategy

اسم ( noun )
حالات: strategies
(1) تعریف: a plan, method, or series of actions designed to achieve a specific goal or effect.
مترادف: game plan, plan, scheme
مشابه: design, game, maneuver, path, tactic

- It's not hard to beat him at chess because he always uses the same strategy.
[ترجمه ترگمان] شکست دادن او در شطرنج دشوار نیست، چون همیشه از همان استراتژی استفاده می‌کند
[ترجمه گوگل] سخت نیست که او را در شطرنج ببرید زیرا همیشه از همان استراتژی استفاده می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Their business strategy included selling their products at a slightly cheaper price than their competitors.
[ترجمه ترگمان] استراتژی کسب‌وکار آن‌ها عبارت بود از فروش محصولات خود به قیمت کمی ارزان‌تر از رقبای آن‌ها
[ترجمه گوگل] استراتژی کسب و کار خود شامل فروش محصولات خود را در قیمت کمی ارزان تر از رقبای خود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- John's getting a puppy and walking it in the park was an effective strategy for meeting women.
[ترجمه ترگمان] جان دارد یک توله‌سگ می‌گیرد و در پارک راه می‌رود، یک استراتژی موثر برای ملاقات با زنان است
[ترجمه گوگل] جان گرفتن یک توله سگ ...

واژه strategy در جمله های نمونه

1. The coach called a time-out to discuss strategy.
[ترجمه ترگمان]این مربی زمانی را برای بحث درباره استراتژی فرا خواند
[ترجمه گوگل]این مربی یک زمان برای بحث در مورد استراتژی نامیده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Strategy wins wars; tactics wins battles.
[ترجمه ترگمان]استراتژی جنگ را برنده می‌شود؛ تاکتیک‌ها پیروز می‌شوند
[ترجمه گوگل]استراتژی جنگ ها را می برد؛ تاکتیک ها برنده جنگ می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Their overall strategy is quite good, but one or two of the details could be improved.
[ترجمه ترگمان]استراتژی کلی آن‌ها کاملا خوب است، اما یک یا دو مورد از جزییات می‌تواند بهبود یابد
[ترجمه گوگل]استراتژی کلی آنها بسیار خوب است، اما یک یا دو جزء می تواند بهبود یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Gates responds with a lengthy discourse on deployment strategy.
[ترجمه ترگمان]گیتس با یک گفتمان طولانی درباره استراتژی استقرار پاسخ می‌دهد
[ترجمه گوگل]گیتس با گفتگوی طولانی در مورد استراتژی استقرار پاسخ می دهد ...

مترادف strategy

استراتژی (اسم)
strategy
رزم ارایی (اسم)
strategy , tactics
فن تدابیر جنگی (اسم)
strategy
فن لشکرکشی (اسم)
strategy

معنی strategy در دیکشنری تخصصی

strategy
[علوم دامی] راهبُرد
[فوتبال] استراتژی –تدبیر
[زمین شناسی] راهبرد
[ریاضیات] استراتژی، خط مشی
[آمار] راهبرد
[ریاضیات] استراتژی بازی
[ریاضیات] فضای استراتژی ها
[حسابداری] استراتژی حسابرسی
[آمار] راهبرد هتلینگ
[ریاضیات] استراتژی مینیماکس، خط مشی مینیماکس
[ریاضیات] استراتژی آمیخته
[ریاضیات] استراتژی بهینه
[ریاضیات] نوع خاصل استراتژی، استراتژی خالص، راهبرد خالص

معنی کلمه strategy به انگلیسی

strategy
• plans or methods created for the purpose of achieving a goal; science of preparing long-term battle plans (military)
• a strategy is a plan.
• strategy is the art of planning the best way to achieve something, especially in war.
coping strategy
• method of dealing with challenges or adversity
marketing strategy
• sales strategy, short and long term sales plans
maximin strategy
• method of making decisions in uncertain situations that is characterized by choosing the option that involves the least amount of risk
military strategy
• military plans for operations
planned a strategy
• planned a carefully though-out scheme, made a plan after great consideration

strategy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حانیه
راهکار
زهرا
راهبرد
عرفان..
راهبرد،شیوه
ebi
دور نگرش ، فرا نگرش

راهکار درازهنگام/درازمدت/بلندمدت

سیاست درازهنگام/درازمدت/بلندمدت
na
روش
M&n
راه و روش
حشمت
راه حل
لیلا
راه روش
علیرضا خلیلیان
راه برد: علم و هنر استفاده از نیروها برای اجرای طرح‌های مصوب هرچه موثرتر؛ طرح بلندمدت برای موفقیت بخصوص در کسب‌وکار یا سیاست. راه‌برد، اهداف بلندمدت و چگونگی برنامه‌ریزی برای حصول آنها را مشخص می‌کند، مسیری برای حصول ماموریت سازمان
سید محمد جواد طباطبایی
راه حل برای سازماندهی برنامه ریزی و ...
بیومکانیک
رویکرد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی strategy

کلمه : strategy
املای فارسی : استراتژی
اشتباه تایپی : سفقشفثلغ
عکس strategy : در گوگل

آیا معنی strategy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )