برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1407 100 1

stick by


وفادار ماندن، وفا کردن

بررسی کلمه stick by

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to remain loyal to.
مترادف: adhere to
متضاد: desert, forsake
مشابه: abide by, adhere, back, bolster, hold, support

واژه stick by در جمله های نمونه

1. The two lovers pledged to stick by each other in fair weather or foul.
[ترجمه ترگمان]دو عاشق به هم قول داده بودند که همدیگر را در هوای عادلانه و یا متعفن به هم بزنند
[ترجمه گوگل]دو دوستدار قول دادند که یکدیگر را در آب و هوای منصفانه یا ناپاک نگه دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I love him and whatever happens I'll stick by him.
[ترجمه Shirinbahari] دوستش دارم و هر اتفاقی بیفتد از او حمایت می کنم.
|
[ترجمه ترگمان]دوستش دارم و هر اتفاقی که بیفته کنارش می‌مونم
[ترجمه گوگل]من او را دوست دارم و هرچه اتفاق می افتد من او را می گیرم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We must stick by our decision.
[ترجمه Shirinbahari] باید همان طور که تصمیم گرفتیم عمل کنیم.|
...

معنی کلمه stick by به انگلیسی

stick by
• remain loyal to -, remain faithful to -

stick by را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

na
همکاری کردن
Shirinbahari
حمایت کردن از کسی یا وفا داری

I love him and whatever happens I'll stick by him
Figure
در کنار کسی بودن و از او حمایت کردن، بقول خود عمل کردن،
to continue to support someone, or to not change your mind about something:
He stuck by his earlier statements and never changed his story.
To do what you promised or decided to do; stick by a decision/promise etc He has stuck by his radical plans for economic reform.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی stick by
کلمه : stick by
املای فارسی : ستیک با‌
اشتباه تایپی : سفهزن ذغ
عکس stick by : در گوگل

آیا معنی stick by مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )