برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1676 100 1
شبکه مترجمین ایران

sterility

/stəˈrɪləti/ /stəˈrɪlɪti/

معنی: بی باری، عقیمی، سترونی
معانی دیگر: نازایی

واژه sterility در جمله های نمونه

1. The disease can cause sterility in men and women.
[ترجمه ترگمان]این بیماری می‌تواند باعث نازایی در مردان و زنان شود
[ترجمه گوگل]این بیماری می تواند باعث ناتوانی در مردان و زنان شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She contemplated the sterility of her life.
[ترجمه ترگمان]او به the زندگی خود فکر می‌کرد
[ترجمه گوگل]او ناپایدار زندگی اش را مد نظر داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This disease causes sterility in both males and females.
[ترجمه ترگمان]این بیماری باعث ایجاد نازایی در میان مردان و زنان می‌شود
[ترجمه گوگل]این بیماری سبب ایجاد بی اشتهایی در مردان و زنان می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Sterility itself can not be selected for, as success would spell the automatic end of the line involved.
[ترجمه ترگمان]خود Sterility را نمی توان برای آن انتخاب کرد، چون موفقیت منجر به پایان اتوماتیک خط درگیر خواهد شد
[ترجمه گوگل]خودمراقبتی را نمی توان انتخاب کرد، زیرا موفقیت به انتهای اتوماتیک خط مربوط می شود
...

مترادف sterility

بی باری (اسم)
infertility , sterility
عقیمی (اسم)
sterility
سترونی (اسم)
sterilization , sterility

معنی کلمه sterility به انگلیسی

sterility
• infertility, inability to bear offspring; state of being free of live bacteria or other microorganisms; barrenness; fruitlessness
congenital sterility
• state which exists from birth in which one is unable to reproduce

sterility را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعید ترابی
نازایی، عقیمی
m.javid
استریل بودن
Sunflower
sterility of =

Lacking imagination, creativity, or vitality
Lacking Emotion

Lacking...

فاقدِ... بودن
نا ...
نداشتنِ....
بی ... بودن
عدم وجودِ ....

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی sterility

کلمه : sterility
املای فارسی : ستریلیتی
اشتباه تایپی : سفثقهمهفغ
عکس sterility : در گوگل

آیا معنی sterility مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )