برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1726 100 1
شبکه مترجمین ایران

stay up

بررسی کلمه stay up

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to remain awake.

- She's tired because she stayed up late last night.
[ترجمه Saeid Safaei] او خسته است چرا که دیشب تا دیروقت بیدار ماند.
|
[ترجمه امیررضا ابراهیم زاده] او (مؤنث) خسته است (از نظر بدنی ) زیرا او دیشب تا دیر وقت بیدار ماند
|
[ترجمه ترگمان] اون خسته ست چون دیشب تا دیروقت بیدار موند
[ترجمه گوگل] او خسته است چرا که او در اواخر شب ماند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه stay up در جمله های نمونه

1. Did you stay up late last night?
[ترجمه نازی] شما شب گذشته تا دیروقت بیدار موندید
|
[ترجمه اما] آیا شما شب گذشته تا دیروقت بیدار موندید
|
[ترجمه مبینا] آیا شما شب گذشته تا دیر وقت بیدار مانده بودید؟
|
[ترجمه مبی یلو] آیا شما شب گذشته تا دیر وقت بیدار ماندید
|
[ترجمه ترگمان]دیشب تا دیروقت بیدار موندی؟
[ترجمه گوگل]شب گذشته دیر شد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Afterwards she relented and let the childr ...

معنی کلمه stay up به انگلیسی

stay up all night
• remain awake throughout the entire night
stay up late
• remain awake until late hours of the night

stay up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیرحسین انصاری
بیدار ماندن
Kamran
دیر از حد معمول به رختخواب رفتن
sarina
تا دیروقت بیدار ماندن
Hossein
To go to bed later than usual
Meshkat
Not sleep
قاسم طالبی
بیشتر از حد معمول بیدار ماندن.
عبدالحسین
They don't stay up late at night
آنها شب تا دیر وقت بیدار نمی مانند.
آرزو
stay up" also can be used when you want to say "never give up please tell me if i'm wrong thank you"
Younes
تا دیر وقت بیدار ماندن
ماهر
بیدار ماندن تا نیمه شب
قاسم خزاعی
بیدارماندن
Farhood
e.g. Kyle's mom lets him stay up late on the weekends
مامان Kyle بهش اجازه میده که آخر هفته‌ها تا دیروقت بیدار بمونه
OopsxD
خیلی بیدار ماندن _ به مدت طولانی نخوابیدن _
Seyyedalith
در هوا ماندن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی stay up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )