برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1725 100 1
شبکه مترجمین ایران

spell out


1- با اشکال خواندن، بریده بریده خواندن 2- پی بردن، درک کردن 3- با دقت توضیح دادن

بررسی کلمه spell out

عبارت ( phrase )
(1) تعریف: to describe or explain in detail, so as to make unmistakably clear.
مشابه: detail, explain

(2) تعریف: to puzzle out by, or as if by, reading one letter at a time.

واژه spell out در جمله های نمونه

1. Few men now spell out the word "maths".
[ترجمه ترگمان]در حال حاضر تعداد کمی از مردان کلمه \"ریاضیات\" را هجی می‌کنند
[ترجمه گوگل]در حال حاضر چند نفر از کلمه 'ریاضیات' را بیان می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Be assertive and spell out exactly how you feel.
[ترجمه ترگمان]قاطع باشید و دقیقا مشخص کنید که چه احساسی دارید
[ترجمه گوگل]ببخشید و دقیقا همانطور که احساس می کنید، طلسم کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I never have to spell out my first name.
[ترجمه ترگمان] هیچوقت مجبور نیستم اسم اولم رو تلفظ کنم
[ترجمه گوگل]من هرگز نباید نام من را اصلاح کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The government has so far refused to spell out its plans/policies.
[ترجمه ترگمان]دولت تاکنون از اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های خود خودداری کرده‌است
[ترجمه گوگل]حکومت تا کنون از برنامه / سیاست خود بی خبر بوده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه spell out به انگلیسی

spell out
• read slowly letter by letter; make clear, explain in detail; figure out through careful study

spell out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعید صفاری مقدم
بصورت شفاف و با جزییات توضیح دادن، جزء به جز،تشریح کردن، مو به مو بیان کردن،
Elham
رک و راست گفتن
هاشم
برملا شدن
وحید طباطباییان
بازگو کردن
رضا محمدی
توضیح دادن و بیان کردن با جزئیات
محمدرضا خسروی
1. هجی کردن 2. توضیح دادن، شرح دادن، با صراحت بیان کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی spell out

کلمه : spell out
املای فارسی : سپلل آوت
اشتباه تایپی : سحثمم خعف
عکس spell out : در گوگل

آیا معنی spell out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )