برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1676 100 1
شبکه مترجمین ایران

spaciousness


وسعت، جاداری

واژه spaciousness در جمله های نمونه

1. Light colours create a feeling of spaciousness.
[ترجمه موسی] رنگ های روشن احساس وسعت(جا دار بودن) را ایجاد می کنند.
|
[ترجمه ترگمان]رنگ‌های نور یک حس وسعت ایجاد می‌کنند
[ترجمه گوگل]رنگ های روشن احساس راحتی می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The room's lighting conveys an impression of spaciousness.
[ترجمه موسی] نور اتاق تصوری از فضای دلباز را القا می کند.
|
[ترجمه ترگمان]نورپردازی اتاق یک برداشت از وسعت را القا می‌کند
[ترجمه گوگل]روشنایی اتاق به تصویر کشیده شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. White walls can give a feeling of spaciousness.
...

معنی کلمه spaciousness به انگلیسی

spaciousness
• quality of being spacious, roominess, quality of having a generous amount of space

spaciousness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

موهبت
فراگیر
موسی
spaciousness(noun) = فسیح،فضادار،وسعت،جاداری،دلگشا،دلبازی،فراخی،فضای باز ،گنجایش دار

example:
1-Even downtown, there is a sense of spaciousness that's hard to find in most cities.
حتی در مرکز شهر نیز حس فضای دلباز وجود دارد که یافتن آن در اکثر شهرها سخت است.
2-Drivers say they like the vehicle's spaciousness.
رانندگان می گویند که آنها وسایل نقلیه جادار را دوست دارند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی spaciousness

کلمه : spaciousness
املای فارسی : سپکیوسنس
اشتباه تایپی : سحشزهخعسدثسس
عکس spaciousness : در گوگل

آیا معنی spaciousness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )