برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1678 100 1
شبکه مترجمین ایران

spaciously

واژه spaciously در جمله های نمونه

1. The accommodation is spaciously laid out.
[ترجمه موسی] محل اقامت به طور جادار چیدمان شده است.
|
[ترجمه ترگمان]محل اقامت spaciously است
[ترجمه گوگل]محل اقامت به طور گسترده ای گذاشته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The citizens will live more spaciously and comfortably, benefiting most directly from achieving the goal.
[ترجمه ترگمان]شهروندان more و راحت زندگی خواهند کرد و به طور مستقیم از رسیدن به این هدف سود خواهند برد
[ترجمه گوگل]شهروندان بیشتر و بیشتر به راحتی زندگی می کنند و بیشتر به طور مستقیم از رسیدن به هدف بهره مند می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I want to think quietly, calmly, spaciously, never to be interrupted, never to have to rise from my chair, to slip easily from one thing to another, without any sense of hostility, or obstacle.
[ترجمه ترگمان]من می‌خواهم آرام و آرام و با آرامش فکر کنم، در حالی که هیچ وقت مجبور نبودم از صندلیم بلند شوم، هرگز مجبور نبودم از روی صند ...

معنی کلمه spaciously به انگلیسی

spaciously
• with ample space, with plenty of room

spaciously را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیر
به میزان وسیع - با گستردگی
موسی
Definition= به طوری که بزرگ باشد و فضای زیادی داشته باشد:

spaciously(adv) = به صورت جادار،به طور فراخ،به طور وسیع

examples:
1-The restaurant is spaciously arranged on the first floor.
این رستوران به صورت جادار در طبقه اول ترتیب داده شده است.
2-We waited in the office block's spaciously soaring lobby.
ما در لابی جادار و سر به فلک کشیده دفتر کار منتظر ماندیم.
3-We have large housing areas, spaciously set out in areas with trees, and with plenty of parks.
ما مناطق مسکونی بزرگی داریم که به طور وسیع در مناطقی با درختان و پارک های فراوان قرار گرفته است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی spaciously مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )