برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1407 100 1

spacious

/ˈspeɪʃəs/ /ˈspeɪʃəs/

معنی: وسیع، جامع، مفصل، فراخ، گشاد، جادار، فضادار
معانی دیگر: گنجا، پر حجم، پرگنجایش، گسترده، فراخنا، پهناور، بزرگ

بررسی کلمه spacious

صفت ( adjective )
مشتقات: spaciously (adv.), spaciousness (n.)
(1) تعریف: having ample space.
مترادف: ample, roomy
متضاد: close, cramped
مشابه: capacious, commodious, uncrowded

- There is a spacious garden at the back of the house.
[ترجمه فریما 😘] یک باغ بزرگ در آن ور خانه است
|
[ترجمه ترگمان] یک باغ بزرگ در پشت خانه وجود دارد
[ترجمه گوگل] یک باغ بزرگ در پشت خانه وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The bedrooms are small, but the living room is quite spacious.
[ترجمه ftm] اتاق ها کوچک هستند ولی اتاق نشیمن خیلی وسیع است|
[ترجمه ترگمان] اتاق‌ها کوچک هستند، اما اتاق نشیمن بسیار وسیع است
[ترجمه گوگل] اتاق خواب کوچک است، اما اتاق نشیمن بسیار بزرگ است
[ترجمه شما] ...

واژه spacious در جمله های نمونه

1. a spacious car
اتومبیل جادار

2. a spacious kitchen
یک آشپزخانه‌ی جادار (بزرگ)

3. a spacious suitcase
چمدان جادار

4. within its spacious borders, canada contains great riches
سرزمین‌های پهناور کانادا ثروت فراوانی را دربردارد.

5. later on he bought a more spacious house
بعدها خانه‌ی بزرگ‌تری خرید.

6. They specified a spacious entrance hall.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها راهروی بزرگ ورودی را مشخص کردند
[ترجمه گوگل]آنها یک سالن ورودی بزرگ را مشخص کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. They have moved to a more spacious residence on a hill top.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها به یک اقامتگاه بزرگ در بالای یک تپه رفته بودند
[ترجمه گوگل]آنها در یک تپه به محل اقامت وسیع تر نقل مکان کرده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Nothing makes the earth seem to spacious as to have friends at a distance; they make the latitudes and longitudes.
[تر ...

مترادف spacious

وسیع (صفت)
wide , large , comprehensive , ample , vast , extensive , immense , spacious , capacious , captious , champaign , roomy , far-reaching , panoramic , plausive
جامع (صفت)
large , precise , comprehensive , executive , all-around , general , universal , plenary , encyclopaedic , spacious , catholic , encyclopedic , self-contained , self-inclusive
مفصل (صفت)
full , detailed , long , lengthy , voluminous , ample , spacious , fulsome , fully-described
فراخ (صفت)
wide , quiet , ample , merry , spacious , capacious , gay
گشاد (صفت)
wide , spacious , capacious , broad , loose , slack
جادار (صفت)
large , spacious , capacious , roomy , commodious
فضادار (صفت)
spacious

معنی کلمه spacious به انگلیسی

spacious
• having a large amount of space, roomy; large, broad, enormous; extensive, comprehensive
• a spacious building or vehicle is large and has plenty of room in it.

spacious را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نونا
جادار و بزرگ(خانه)
ندا
خانه جا دار
مینا صفری
جا دار فرخ
shiva_sisi‌
وسیــع،بــزرگ،جـا دار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی spacious
کلمه : spacious
املای فارسی : سپکیوس
اشتباه تایپی : سحشزهخعس
عکس spacious : در گوگل

آیا معنی spacious مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )