برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1724 100 1
شبکه مترجمین ایران

souvenir

/ˌsuːvəˈnɪr/ /ˌsuːvəˈnɪə/

معنی: یادبود، یادگار، ره اورد، سوغات
معانی دیگر: یادگاری، یادآور، ره آورد، ارمغان، خاطره

بررسی کلمه souvenir

اسم ( noun )
• : تعریف: something kept as a reminder of a place, event, friendship, or the like; memento.
مترادف: keepsake, memento, token
مشابه: favor, relic, remembrance

واژه souvenir در جمله های نمونه

1. Love is a promise. Love is a souvenir. Once given, never forgotten. Never let it disappear.
[ترجمه iahmadrezam] عشق یه قوله. عشق یه سوغاتیه. وقتی که داده میشه، هیچ وقت فراموش نمیشه.هرگز اجازه نده عشق مخفی و ناپدید شه.
|
[ترجمه ترگمان]عشق یک قوله عشق یک یادگاری است یک‌بار دیگر هرگز فراموش نخواهم شد نذار ناپدید بشه
[ترجمه گوگل]عشق یک وعده است عشق سوغات است هنگامی که داده می شود، هرگز فراموش نمی شود هرگز آنرا ناپدید نکن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Like most souvenir shops, it sells a lot of old tat.
[ترجمه ترگمان]مانند بسیاری از مغازه‌های سوغاتی، این شهر تعداد زیادی از مردم را به فروش می‌رساند
[ترجمه گوگل]مانند بسیاری از مغازه های سوغات، بسیاری از قدیمی ها را می فروشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Souvenir shops rely mainly on passing trade.
[ترجمه ترگمان]مغازه‌های Souvenir عمدتا متکی به تجارت هستند
[ترجمه گوگل]مغازه های سوغات عمدتا بر گذراندن تجارت متکی هستند ...

مترادف souvenir

یادبود (اسم)
token , reminiscence , commemoration , memorial , memory , souvenir
یادگار (اسم)
token , relic , evocation , memorial , memory , souvenir
ره اورد (اسم)
present , gift , souvenir
سوغات (اسم)
souvenir

معنی عبارات مرتبط با souvenir به فارسی

صفحه یا کارت حاوی یک سری تمبر یادبود (ویژه ی گردآوری)

معنی کلمه souvenir به انگلیسی

souvenir
• reminder, memento (of a person, occasion, etc.)
• a souvenir is something which you buy or keep to remind you of a holiday, place, or event.

souvenir را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

maryam
سوغات
بهنام غیوری
Something bring for other people as gift when come back from travel
Sahar
He bought a model of his trip to France.
tinabailari
buy souvenirs
علی ریاحی
اذکار ، سوغات
کامیار نوبختی
Memento
An object that you buy or keep to remind you of an occasional situation
یادگاری ، یادبود ، سوغاتی

Source : longman
Ayris Kianafshar
something you buy or keep to help you remember a holiday or special event
ریحانه
سوغات یادگاری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی souvenir

کلمه : souvenir
املای فارسی : سوونیر
اشتباه تایپی : سخعرثدهق
عکس souvenir : در گوگل

آیا معنی souvenir مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )