برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1403 100 1

silverware

/ˈsɪlvəˌrwer/ /ˈsɪlvəweə/

معنی: ظروف نقره
معانی دیگر: کارد و چنگال نقره (یا آب نقره دار)

بررسی کلمه silverware

اسم ( noun )
(1) تعریف: utensils such as knives, forks, and spoons, used for eating and serving food and made of or plated with silver or other materials such as stainless steel.

(2) تعریف: other articles, esp. serving pieces, made of or plated with silver.

واژه silverware در جمله های نمونه

1.
ظروف و کارد و چنگال نقره

2. polished silverware
ظروف نقره که برق انداخته شده است

3. to polish silverware
ظروف نقره را پرداخت کردن

4. He rubbed up the silverware with a clean dry cloth.
[ترجمه ترگمان]کارد و چنگال را با دستمال خشک پاک کرد
[ترجمه گوگل]او لباس نقره ای را با پارچه خشک پاک تمیز کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Everton paraded their recently acquired silverware.
[ترجمه ترگمان]Everton، recently را به دست آوردند و از نقره و نقره کسب کردند
[ترجمه گوگل]اورتون محصولات نقره ای خود را به تازگی خریداری کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The silverware had been polished to a high gloss.
[ترجمه ترگمان]ظروف نقره صیقلی و صیقلی شده بودند و به صورت یک برق بلند تزیین شده بودند
[ترجمه گوگل]ظروف نقره ای به یک براق بالا پرداخت شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف silverware

ظروف نقره (اسم)
flat silver , silverware

معنی کلمه silverware به انگلیسی

silverware
• flatware, eating and serving utensils made of silver or some other metal (i.e. forks, knives, spoons, etc.); articles made of or plated with silver
• silverware is cutlery and dishes that are made from silver or from a metal that looks like silver.
• sports trophies are sometimes referred to as silverware; an informal use.

silverware را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
نقره جات، ظروف نقره

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی silverware
کلمه : silverware
املای فارسی : سیلورور
اشتباه تایپی : سهمرثقصشقث
عکس silverware : در گوگل

آیا معنی silverware مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )