برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1432 100 1

sign

/ˈsaɪn/ /saɪn/

معنی: اعلان، اثر، نشان، نشانه، صورت، علم، تابلو، رمز، علامت، ژست، ایت، امضاء، نشان گذاشتن، امضاء کردن، پاراف کردن، اشاره کردن
معانی دیگر: نماد، (مغازه یا موسسه - راهنمایی رانندگی) تابلو، (جانور) ردپا، رد، جاپا، نمایه، پیش آگهی، پیش درآمد، هنایش، بنک، اشاره، نمار، امضا کردن، دستینه نهادن، نام خود را نگاشتن، (رسما) انتقال دادن، تفویض کردن، با زبان اشاره فهماندن، قرارداد امضا کردن، (رسما) به عهده گرفتن، دارای علامت یا تابلو کردن، علامت گذاری کردن، رجوع شود به: sign language، علامات زبان اشاره، (زبان و نگارش) ایما، نمودار، حرف، وات، انگ، نشانه ی بیماری، هم افت، (در هوا یا با دست برسینه) نشان صلیب کشیدن

بررسی کلمه sign

اسم ( noun )
(1) تعریف: anything that indicates the presence or existence of a fact, event, quality, or tendency; indicator; indication.
مترادف: indication, manifestation, mark, symptom
مشابه: evidence, stamp, token

- He gave the boy a pat on the head as a sign of approval.
[ترجمه 2258] او جام را به نشانه ی تصدیق به پسر داد
|
[ترجمه ترگمان] او در حالی که نشانه موافقت سرش را تکان می‌داد، به پسر داد زد
[ترجمه گوگل] او پسر را به عنوان نشانه ای از تصدیق به پسر داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- A fever is often a sign of illness.
[ترجمه 2258] تب بیشتر نشانه ی مریضی است
|
[ترجمه ali] تب اغلب نشانه ای از بیماری است|
...

واژه sign در جمله های نمونه

1. sign here before you go
قبل از رفتن اینجا را امضا کن.

2. sign here, sir
اینجا را امضا بفرمایید آقا.

3. sign in the white place here
در این‌جای سفید امضا کنید.

4. sign language
زبان اشاره (برای کرها و لال‌ها)،نشان زبان

5. sign away (or over)
(قانونا یا رسما ملک یا چیزی را به کسی) منتقل کردن،تفویض کردن

6. sign in (or out)
هنگام آمدن (یا رفتن) دفتر را امضا کردن

7. sign off
1- (رادیو و تلویزیون و غیره) پایان برنامه را اعلام کردن،به پخش خاتمه دادن 2- (خودمانی) صحبت خود را قطع کردن

8. sign on
(بویژه با امضای قرارداد و غیره) استخدام کردن یا شدن،به کار گرفتن

9. sign up
1- رجوع شود به: 2 sign on- نام نویسی کردن،ثبت نام کردن،به خدمت ارتش درآمدن

10. never sign (under) a blank sheet of paper
هرگز زیر ورقه‌ی سفید امضا نکن.

11. please sign this receipt
لطفا این رسید را امضا کنید.

12. stop sign
علامت توقف،تابلو ایست

13. this sign "?" stands for questions
...

مترادف sign

اعلان (اسم)
assertion , announcement , declaration , proclamation , notice , advertisement , advertising , sign , poster , signboard , placard
اثر (اسم)
trace , tract , growth , impression , efficacy , effect , sign , affect , result , relic , symptom , scintilla , track , clue , impress , consequence , rut , opus , umbrage , remnant , signature , vestige
نشان (اسم)
trace , attribute , tally , score , slur , benchmark , indication , token , aim , show , sign , seal , stamp , target , mark , marking , insignia , signal , emblem , symptom , brand , presage , track , banner , badge , clue , standard , ensign , vexillum , impress , hallmark , plaque , caret , chalk , cicatrix , symbol , vestige , medal , memento
نشانه (اسم)
allegory , proof , indication , token , sign , mark , emblem , symptom , reminiscence , presage , omen , impress , sacrament , marker , portent
صورت (اسم)
face , invoice , figure , physiognomy , sign , aspect , form , visage , picture , shape , hue , file , roll , muzzle , list , schedule , effigy , roster , phase , facies
علم (اسم)
knowledge , sign , banner , flag , standard , ensign , science , symbol
تابلو (اسم)
sign , panel , board , tableau
رمز (اسم)
secret , mystery , token , sign , trick , crypt , code , riddle , cipher , symbol , enigma , cryptogram
علامت (اسم)
significant , tally , indication , label , token , sign , index , mark , insignia , signal , emblem , symptom , omen , tag , tick , docket , intimation , milestone , ostent , portent
ژست (اسم)
movement , motion , gesture , sign
ایت (اسم)
sign , omen
امضاء (اسم)
sign , signature , sigil , subscript
نشان گذاشتن (اسم)
sign
امضاء کردن (فعل)
sign , underwrite , undersign
پاراف کردن (فعل)
initial , sign , paraph
اشاره کردن (فعل)
point , motion , mention , hint , sign , allude , nudge , insinuate , imply , cue , beckon

معنی عبارات مرتبط با sign به فارسی

علامت و مقدار
(قانونا یا رسما ملک یا چیزی را به کسی) منتقل کردن، تفویض کردن
ذره علامت نما
دخشه علامت نما
رقم علامت نما
الاکلنگ علامت نما
هنگام آمدن (یا رفتن) دفتر را امضا کردن
زبان لال ها، زبان اشاره، زبان ایمایی، نمارگان، نشان زبان، زبان علامات، زبان مخصوص کرها، مکالمه با اشاره
علامت و مقدار
امضا (به ویژه امضای پادشاه روی سند رسمی)، امضای دستی
علائم مخصوص جمله جبری مثل پرانتز وغیره
نشان صلیب (به ویژه آنکه با دست در هوا یا بر سینه کشیده می شود)، علامت صلیب
هر یک از دوازده برج منطقه البروج، نشان زودیاک
نشان ضعف، دلیل ضعف
...

معنی sign در دیکشنری تخصصی

sign
[سینما] نمون - نشانه
[عمران و معماری] تابلو - علامت - نشانه - علامت گذاشتن - مشخص نمودن
[کامپیوتر] علامت
[برق و الکترونیک] علامت نماد ( + ی - ) مورد استفاده با کمیت عددی برای نشان دادن آن به کمیت بیشتر یا کمتر از صفر است. - علامت
[مهندسی گاز] نشان ، نشانه ، علامت
[نساجی] نشان - علامت
[ریاضیات] علامت، نشانه، نشان، اثر
[کامپیوتر] بیت علامت
[عمران و معماری] داربست ویژه علایم
[عمران و معماری] قرارداد علامتی
[پلیمر] قرارداد علامت
[عمران و معماری] طراحی تابلو - طرح تابلو
[کامپیوتر] رقم علامت
[برق و الکترونیک] رقم علامت نویسه ای که علامت جبری عدد را در کامپیوتر دیجیتال تعیین می کند. این نویسه معمولاً یک بین ( 0 یا1) در مکان از پیش تعیین شده ای به عنوان بیت علامت است.
[کامپیوتر] گسترش علامت
[کامپیوتر] پرچم علامت
[برق و الکترونیک] تابع علامت
[عمران و معماری] نصب تابلو
[عمران و معماری] محل نصب تابلو - موقعیت تابلو
addition si ...

معنی کلمه sign به انگلیسی

sign
• mark, symbol; signal, indication; hint, trace; notice, advertisement; astrological symbol; sign language, method of communication based on gestures and hand movements (commonly used by the hearing impaired)
• mark, indicate; write one's name; signal, gesture; make someone write his name; communicate through sign language
• a sign is a mark or shape with a particular meaning, for example in mathematics or music.
• if there is a sign of something, there is evidence that it exists or that it will happen soon.
• a sign is a movement of your arms, hands, or head which is intended to have a particular meaning.
• a sign is also a piece of wood, metal, or plastic with words or pictures on it, giving information or instructions.
• if you sign a document, you put your signature on it.
• if a sports team signs a player, he or she joins that team after leaving another team.
• if you say that something is a sign of the times, you mean that it is typical of the way people behave nowadays.
• if you sign something away, you sign official documents to say that you no longer have a right to it.
• if you sign for something, you officially state that you have received or accepted it, by signing a form.
• if you sign in, you indicate that you have arrived at a hotel or club by signing a book or form.
• if you sign on for a job or course, or sign up for it, you officially agree to do it by signing a contract or form.
• if you sign on, you officially state that you are unemployed, so that you can receive money from the government in order to live.
• if you sign out, you indicate that you have left a hotel or club by signing a book or form.
sign away
• transfer by signature
sign from heaven
• special signal given by god that hints of future events
sign in
• r ...

sign را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Zohre😻
امضا کردن
Arvin
امضا . امضا کردن
🙇
تابلو
maedeh
امضا
Elena
امضا کردن، علامت و نشان
گیسو
نشانه ، امضا ، علامت
فیروزیان
نشانه
Zahra
نشانه
tina
They spent a lot of time on signing the card
محمد ولی زاده
Write your name at the end of a letter
میلاد علی پور
پلاکارد
Sana
امضا کردن
ali hasanli
A board or notice with words or drawings that gives information
Mh.d
امضا کردن- اعلان
Kiana
نشانه
آتنا صابرنژاد
anything that indicates the presence or existence of a fact, event, quality, or tendency; indicator; indication
without name
امضاء کردن
Saghar
A board or notice with words or drawings that gives information
تابلو یا بُرد
کانون زبان ایران ترم reach 3
Shahin
امضا کردن . نشان . علامت زدن . مشخص کردن ...
آتنا صابرنژاد
اعلان، اثر، نشان، نشانه، صورت، علم، تابلو، رمز، علامت، ژست، ایت، امضاء، نشان گذاشتن، امضاء کردن، پاراف کردن، اشاره کردن
anything that indicates the presence or existence of a fact, event, quality, or tendency; indicator; indication.
samir_8203
امضا كردن يا نشانه گذاري
گاهي يادداشت گذاشتن
%=
write your name at the end of a letter
امضا یا علامت
کانون زبان ایرانreach1
رها
امضا کردن
Armin.Sh.84
Write your namein your ownway on something
Nrgs
امضا،تابلو
Adminator
Look, it is : a place where you can write words , or draw st that give sb informations
Sb :some body
St :some thing
محمد
امضا یا تابلو
Rech 3 تابلو
Rech 1 امضا
♥Amirmaghare_lover♥
A board or notice with words or drawings that gives information
$تابلو ، برد اعلانات$

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sign
کلمه : sign
املای فارسی : ساین
اشتباه تایپی : سهلد
عکس sign : در گوگل

آیا معنی sign مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )