برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1691 100 1
شبکه مترجمین ایران

sick

/ˈsɪk/ /sɪk/

معنی: بیمار، مریض، حالندار، مریض، خسته، بیمار، علیل، ناخوش، ناساز، ناتندرست، کیش کردن، بر انگیختن
معانی دیگر: رنجور، انگشتال، دارای حالت تهوع (دل به هم خوردگی، استفراغ، وامش، قی)، دل آشوب، بیمار گونه، وابسته به بیماری، بیمارانه، استعلاجی، اندوهگین، ناخرسند، ناراحت، متاسف، بیزار، دلزده، زده، سیر، دل سیر، دلتنگ، در فراق، در غم غربت، (عامیانه) آزارگر، سادیست، آزارگرانه، (از نظر اخلاقی) مردود، ناسالم، مشمئز کننده، (کشاورزی) نابارور، (بازار) کم فعالیت، کساد، رو به نزول، رو به ضعف، پسوند: بیمار، نزار، نحیف، ناقص، خراب، رنگ پریده، دردمند، قاعده، دچار قاعدگی، حیض، روان بیمار، دچار اختلال هیجانی، مری­ شدن، سگ را کیش کردن، جستجوکردن، علامت چاپی بمعنی عمداچنین نوشته شده

بررسی کلمه sick

صفت ( adjective )
حالات: sicker, sickest
(1) تعریف: having an illness or disease; ill.
مترادف: ailing, ill, unwell
متضاد: healthy, well
مشابه: bad, diseased, down, indisposed, infirm, invalid, out of sorts, peaked, poorly, run-down, sickly, under the weather, unhealthy, unsound, valetudinarian, wan

(2) تعریف: suffering from nausea.
مترادف: nauseous
مشابه: airsick, bilious, carsick, green, queasy, seasick

(3) تعریف: distressed, weary, or disgusted.
مترادف: fed up, tired, weary
متضاد: glad
مشابه: bored, disgusted, distressed, miserable, revolted, stricken, upset

- I am sick of life.
[ترجمه محمد رهگشای] من از زندگی خسته هستم
|
[ترجمه ترگمان] من از زندگی خسته شدم
[ترجمه گوگل] من از زندگی بیمار هستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: mentally ill.
مشابه: crazy, deranged, disturbed, insane, mad, mental, neurotic, ...

واژه sick در جمله های نمونه

1. sick abed
بیمار بستری

2. sick and lonely for home
بیمار و دلتنگ وطن

3. sick and tired
بیزار و خسته

4. sick benefits
مزایای ناخوشی

5. sick for one's parents
دلتنگ برای والدین خود

6. sick leave
مرخصی استعلاجی

7. sick or well, she should leave the hospital
چه بیمار و چه سالم (خواه بیمار و خواه سالم) باید از بیمارستان برود.

8. sick pay inures from the first day of illness
حقوق مربوط به دوره‌ی بیماری از اولین روز شروع بیماری قابل پرداخت است.

9. sick thoughts
اندیشه‌های بیمارگونه

10. sick with fear
وحشت زده

11. sick (something) up
(انگلیس - خودمانی) قی کردن،بالا آوردن،وامیدن

12. sick about something
اندوهناک،دلشکسته،دلزده

13. sick to death of something (or someone)
بیزار از چیزی (یا کسی)،کاملا متنفر

14. sick to one's stomach
1- دچار تهوع 2- (امریکا - خودمانی ...

مترادف sick

بیمار (اسم)
sick , patient
مریض (اسم)
sick , valetudinarian , invalid , patient
حالندار (اسم)
sick
مریض (صفت)
ailing , sick , ill , unwell , morbid , valetudinarian , sickish
خسته (صفت)
sick , ill , all-in , tired , exhausted , weary , wearied , aweary , forworn , chewed-up , cut-up , spent , jaded , harassed , jadish , wounded , strained , way-worn , weariful , wearying
بیمار (صفت)
sick , ill , bedfast , sickly , unhealthy , bedrid , bedridden , woozy
علیل (صفت)
sick , ill , valetudinarian , invalid , bedfast , bedrid , pimping , infirm , bedridden , valetudinary
ناخوش (صفت)
sick , ill , unwell , morbid , unsound , peccant , sickly , unhealthy , crapulous
ناساز (صفت)
sick
ناتندرست (صفت)
sick , unhealthy
کیش کردن (فعل)
sick
بر انگیختن (فعل)
abet , cheer , prod , arouse , infuse , roust , excite , abrade , stimulate , act , actuate , evince , exacerbate , exasperate , nettle , sick , heat , irritate , whet , impulse , put out , impassion , prompt , foment , instigate , provoke

معنی عبارات مرتبط با sick به فارسی

اندوهناک، دلشکسته، دلزده
روحاکسل است
(به ویژه در کشتی) درمانگاه و داروخانه، بهداری کشتی ودانشکده وغیره
بستربیماری
بهداری کشتی ودانشکده وغیره
(ارتش)، صف بیماران، صف کسانی که باید به بهداری مراجعه کنند
سردرد ناشی از تهوع، سر درد همراه با تهوع، migraine : سردرد همراه با یاناشی از تهوع
مرخصی استعلاجی، مرخصی بیماری
صورت بیماران
پرستار بیمار
تب دار
بیزازیاسیرازتملق
بیمار عشق
بیزار از چیزی (یا کسی)، کاملا متنفر
1- دچار تهوع 2- (امریکا - خودمانی) بیزار، ملول، منزجر
...

معنی کلمه sick به انگلیسی

sick
• people who are ill, sick people collectively
• ill, suffering from a disease or illness; nauseous, feeling the need to vomit; disgusted, fed up; pertaining to a sickness, pertaining to a disease; yearning, longing; infected with bacteria or microorganisms (agriculture)
• if you are sick, you have a disease or illness.
• if you feel sick, you feel as if the food you have eaten is going come up from your stomach and out of your mouth. if you are sick, the food does come up through your mouth.
• if you are sick of something, you are annoyed or bored by it and want it to stop; an informal use.
• a sick story or joke deals with death or suffering in an unpleasantly frivolous way.
• the sick are people who are ill or who have a disease.
• if you are off sick, you are absent from work or school because of illness.
• if something or someone makes you sick, it makes you feel angry or disgusted; an informal expression.
• if you are worried sick, you are extremely worried; an informal expression.
• if you say that you are sick and tired of something, you mean that you are very annoyed by it and want it to stop; an informal expression.
sick and tired
• has had enough, is fed up with
sick and tired of
• has had enough of, is fed up with
sick as a dog
• extremely sick, not well
sick as a horse
• extremely sick, not well
sick bay
• infirmary, health center (especially in a ship)
• a sick bay is an area, for example on a ship, where people can be given medical treatment and care.
sick benefit
• sickness benefit, payments received by a worker as compensation for work missed while ill
sick buildi ...

sick را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Hani
گناهکار
mohammad.bhr
روانی
علی اکبر منصوری
(علیرغم اینکه همه میدانیم این کلمه به معنای ناخوش احوال،حال ندار و...،بکار میرود)این کلمه به معنای : عالی،باحال،خفن و خوب هم بکار برده می‌شود. مثال، !That's sick اون عالیه!
آراز فرشباف
ill
بیمار، مریض
Hasti
بیمار،مریض
Nazanin
حالندار _ روانی _مریض_دیوانه_
X
مریض- بی حال- دارای حالت تهوع -خسته
شهاب
بیمار- مریض
...
نابودی
Media
سیک نام یک شرکت دانش بنیان فوق پیشرفته در المانه که مبتکر بسیاری از ازمایش های علمیه محبوبیه که توی اینترنت از اونها تقلید میشه
tinabailari
مریض
I was sick yesterday
من دیروز مریض بودم⛩
کیوان نیک نژاد
کسالت، بی حوصله بواسطه تکرار یک واقعه یا رفتاری از دیگران:im sick of you دیگه حوصلمو سر بردی!! یا حالم بهم میخوره ازت!!
Hidden
Sick به نوعی در جوانان امروزی مترادف کلمه cool به میرود
manya blink
سیک
لاو سیک گرلز
معنی ما دختران دلباخته ایم
به دلبتخته هم معنی میده.�-�
یه بنده خدا
Sick توی آهنگ copycat به معنی روانی بود ولی معنیش اینجا میشه بیمار.مریض.حالندار
به نظرم بستگی به جمله هم داره البته روانی بودن هم یه نوع بیماری ولی روانی خودش کلمات مستقلی داره مثلcrazyو....
رضا فاضلی
زده
مثال:دریا زده =seasick
maryam
بعضی جاها معنی سگ رو به جون کسی انداختن رو هم میده. مثلا:
i could have sicked my dog on her
ak
I m sick of you

من از دستت خسته شدم.
ak
You are so sick
تو خیلی خفنی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی sick

کلمه : sick
املای فارسی : سیک
اشتباه تایپی : سهزن
عکس sick : در گوگل

آیا معنی sick مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )