برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1649 100 1
شبکه مترجمین ایران

should

/ʃʊd/ /ʃʊd/

معنی: باید، بایست
معانی دیگر: زمان گذشته ی: shall، (برای بیان وظیفه و محذور و مناسبت) باید، سزاوار است، سزد، بجا است اگر، (برای بیان احتمال و آینده) خواهم، خواهد (و غیره)، بنا است که، قرار است، (برای بیان مودبانه یا مرددانه ی عقیده) شاید (اینطور باشد)، (پس از so that یا in order that - برای بیان هدف و منظور) به منظور اینکه، تا، تا اینکه، زمان ماضی واسم مفعول فعل معین shall

بررسی کلمه should

فعل کمکی ( auxiliary verb )
(1) تعریف: used to indicate that some action is advisable, advantageous, or important for one to do.
مشابه: need

- You have a fever, and you should stay in bed.
[ترجمه رشاد مصور] شما تب دارید و باید استراحت کنید.
|
[ترجمه ترگمان] تو تب داری و باید روی تخت بمونی
[ترجمه گوگل] شما تب دارید و باید در رختخواب بمانید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I should go home now; it's getting late and I have to get up early.
[ترجمه F] من الان باید بروم خانه داره دیر میشه و من باید زود ازخواب بیدار بشم
|
[ترجمه محمد اکبری] الان من باید برم خونه داره دیر میشه و من صبح زود باید بیدار شم|
...

واژه should در جمله های نمونه

1. should an interrogative sentence be ended with a question mark?
آیا باید جمله‌ی پرسشی را با نشان پرسش پایان داد؟

2. should the tip be paid separately?
آیا انعام را باید جداگانه داد؟

3. applicants should peruse the list of the required documents carefully
در خواست‌کنندگان باید با دقت فهرست مدارک لازم را مطالعه کنند.

4. belts should be carefully examined for any signs of perishing
برای کشف هر گونه نشانه‌ی پوسیدگی باید تسمه‌ها را به دقت امتحان کرد.

5. boys should not strip barks from trees
پسران نباید پوست درختان را بکنند.

6. buildings should be integrated with their surroundings
باید ساختمان‌ها را با محیط آنها تلفیق کرد.

7. children should be informed of the deleterrious effects of alcohol
بچه‌ها را باید به پیامدهای زیانبخش الکل آگاه کرد.

8. children should never be shaken hard
کودکان را هرگز نباید تکان شدید داد.

9. children should not play with breakable objects
بچه‌ها نباید با چیزهای زودشکننده بازی کنند.

10. children should profit from the instructions of their elders
بچه‌ها باید از درس‌های بزرگتران خود بهره بگیرند.

11. everyone should contribute ...

مترادف should

باید (فعل)
must , maun , should , ought , shall
بایست (فعل)
must , should , ought , shall

معنی کلمه should به انگلیسی

should
• must (indicating duty or obligation); would (softening the statement); would be (expressing the conditional nature of the connected statement)
• if you say that something should happen, you mean that it will probably happen.
• you also say that something should happen when you think that it is right or a good idea.
• you use should in questions when you are asking for advice, permission, or information.
• you use `i should' when you are giving advice.
• if you say that something should have happened, you mean that it did not happen, although it was expected to happen.
• if you say that something should have happened by now, you mean that it has probably happened by now.
• you say that you should have done something when you realize that a mistake has been made and you are suggesting how it could have been avoided.
• if you say that you should think something is true, you mean that you think it is true but you are not sure.
• you also use should to say politely that you would like to have something or do something.
• you also use should in `that' clauses after some verbs and adjectives.
• some people use should in conditional clauses when they are talking about things that might happen; a formal use.
should not
• ought not, had better not
should not be mentioned
• it is forbidden to mention it, it is best not to say it again

should را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Setare
باید (بدون انتخاب )
مبینا
باید،بالاجبا ☝
50 cent
زمان گذشته ی shall ،به معنای باید، می بایست مترادف must.
میلاد علی پور
در آن صورت
Samiin
زمان گذشته
فاطمه مهدی زاده
بهتره که مثلا فلان این کارو انجام داد
افشین
If you should change your mind, do let me know
میلاد علی پور
درصورتیکه، اگر
hobble
می بایست / باید
مهدی
باید،بایست
M
باید (بدون اجبار)
Mahdiyar
باید(بدن اجبار )
Mahshid
باید (بهتر)
_____✏
سزاوار است
علی
باید ولی قانون نیست
85
فعل کمکی زمان گذشته
محدثه فرومدی
1 بهتر است، می بایست، بایستی، رواست که
2 should = if اگر
should you need anything, please dont hesitate to contact me = اگر به چیزی نیاز داشتی، لطفا برای تماس با من تعلل نکن
مهفا
باید میشه
Daniyal
باید . باید باشه .
Dina
بهتر _باید
مینا سوسوزلو
به صورت جمع، به معنی قوانین
Shoulds
سید مهدی اکبری
فعل کمکی معین که بعد ان gerund می گیرد
به معنای سزاوار است
متاسفانه باید در فارسی ما به عنوان تاکید استفاده می کنیم که اشتباه
باید یعنی سزاوار است همان طور که حافظ گفته
بایستی تو را به خانه ی قاضی برم
یعنی سزاوار است تو را به خانه قاضی برم
رضا
بهتر است که ...
فرهادی
used when referring to a possible event in the future:
If anyone should ask for me, I'll be in the manager's office.
Should you (= if you) ever need anything, please don't hesitate to contact me.
https://dictionary.cambridge.org/

بیان احتمال
اگر
سهیلا مهرزاد ثمرین
توصیه کردن
توصیه شدن
الینا
چه کارکنیم؟:What should we do?

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی should

کلمه : should
املای فارسی : شود
اشتباه تایپی : ساخعمی
عکس should : در گوگل

آیا معنی should مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )