برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1725 100 1
شبکه مترجمین ایران

shot put

/ˈʃɑːtpʊt/ /ʃɒtpʊt/

(ورزش) وزنه پرانی، پرتاب وزنه، پرتاب وزنه در ورزش

بررسی کلمه shot put

اسم ( noun )
مشتقات: shot-putter (n.)
(1) تعریف: an athletic event in which a heavy metal ball is thrown as far as possible.

(2) تعریف: a single throw of this ball.

واژه shot put در جمله های نمونه

1. He's practising for the shot put.
[ترجمه ترگمان]تمرین تیراندازی را تمرین می‌کند
[ترجمه گوگل]او برای شوت تمرین می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He has hung up a new record for shot put.
[ترجمه ترگمان]اون یه رکورد جدید برای شلیک کردن قطع کرده
[ترجمه گوگل]او یک رکورد جدید برای ضرب و شتم گذاشته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. For four years, he trained himself in shot put and discus, steadily improving passing year.
[ترجمه ترگمان]برای چهار سال، او خودش را با ضرب گلوله و دیسک تمرین کرد، و هر سال به طور پیوسته بهبود می‌یافت
[ترجمه گوگل]برای چهار سال، او خود را در شات و دیسک آموزش، به طور پیوسته بهبود سال گذشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Throwing events comprise the javelin, discus, hammer and shot put.
[ترجمه ترگمان]پرتاب رویدادها شامل پرتاب نیزه، دیسک، چکش و پرتاب است
[ترجمه گوگل]حوادث پرتاب شامل حلقه، دیسکو، چکش و شات است
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه shot put به انگلیسی

shot put
• throwing of an iron ball as far as possible, throwing a heavy iron ball in track and field competitions
• in athletics, the shot put is a competition in which the contestants throw a heavy metal ball as far as possible.

shot put را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Figure
ورزش پرتاب وزنه در دومیدانی
The shot put is a track and field event involving "putting" a heavy spherical ball—the shot—as far as possible. The shot put competition for men has been a part of the modern Olympics since their revival in 1896, and women's competition began in 1948

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی shot put

کلمه : shot put
املای فارسی : شوت پوت
اشتباه تایپی : ساخف حعف
عکس shot put : در گوگل

آیا معنی shot put مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )