برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1729 100 1
شبکه مترجمین ایران

sentient

/ˈsenʃnt/ /ˈsenʃnt/

معنی: حساس، درک کننده، دستخوش احساسات
معانی دیگر: دارای یا وابسته به احساس و آگاهی حسی، سوهشدار، احساسی، با ادراک

واژه sentient در جمله های نمونه

1. It is hard for a sentient person to understand how any parents could treat their child so badly.
[ترجمه ترگمان]برای یک فرد احساسی بسیار سخت است که درک کند که چگونه هر پدر و مادر می‌تواند به چنین بدی با فرزند خود رفتار کند
[ترجمه گوگل]برای یک فرد ذهنی دشوار است که بدانیم چگونه والدین می توانند به سختی با فرزند خود برخورد کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Most have spent all their sentient life as paid-up devotees, and the glib phrases soon roll off the tongue.
[ترجمه ترگمان]بیش‌ترشان تمام زندگی خود را به عنوان مرید وفادار خرج کرده‌اند، و این عبارات یکنواخت به زودی زبان را کنار می‌زنند
[ترجمه گوگل]اکثر آنها زندگی عمیق خود را به عنوان مفتخران پرداخت کرده اند و عبارات گلبلی به زودی زبان را از بین می برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Man is a sentient being.
[ترجمه ترگمان]انسان یک موجود ادراک با ادراک است
[ترجمه گوگل]انسان موجودی معقول است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Her aviary at Prides was a carnival of sentient color and living sound.
[ترجمه ترگم ...

مترادف sentient

حساس (صفت)
alive , acute , keen , sensitive , susceptible , delicate , touchy , tender , exquisite , vigilant , sensate , sentient , stark , techy , sensory , kittle , passible , sharp-nosed , soft-boiled , thin-skinned , supersensitive , susceptive , ticklish
درک کننده (صفت)
apprehensive , sentient , prehensile
دستخوش احساسات (صفت)
sentient

معنی کلمه sentient به انگلیسی

sentient
• able to perceive sensation, sensitive in perception or feeling
• something that is sentient is capable of experiencing sensations through the physical senses; a formal word.

sentient را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

[جعفر رضی پور
آگاهی از وجود خود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی sentient

کلمه : sentient
املای فارسی : سنتینت
اشتباه تایپی : سثدفهثدف
عکس sentient : در گوگل

آیا معنی sentient مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )