برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1403 100 1

savvy

/ˈsævi/ /ˈsævi/

معنی: ادراک، زرنگ و دانا، درک کردن، فهمیدن
معانی دیگر: زرنگی، زیرکی، دانایی، شم، دریافتن، (خودمانی)، باجربزه، زبردست، savvey ادراک

بررسی کلمه savvy

اسم ( noun )
• : تعریف: (informal) sophisticated and intuitive understanding, esp. of the way organizations work and of people's motives for action.
صفت ( adjective )
حالات: savvier, savviest
• : تعریف: (informal) having sophisticated understanding.
متضاد: naive
فعل گذرا و ( transitive verb, intransitive verb )
حالات: savvies, savvying, savvied
• : تعریف: (informal) to know or understand.

واژه savvy در جمله های نمونه

1. business savvy
جربزه‌ی کاسبی

2. political savvy
شم سیاسی

3. Tony's coming, do you savvy?
[ترجمه ترگمان]تونی داره میاد، تو درک می‌کنی؟
[ترجمه گوگل]آمدن تونی، آگاه هستید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. More people are cholesterol savvy today than five years ago.
[ترجمه ملیکا حبیبی] امروزه اکثر انسان ها بیش از پنج سال پیش...مستعد ابتلا به بیماری فشار خون هستند.
|
[ترجمه ترگمان]امروزه بیش از پنج سال است که افراد مبتلا به کلسترول خون دریافت می‌کنند
[ترجمه گوگل]امروزه مردم بیشتر از 5 سال پیش به عنوان کلسترول شناخته شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He's obviously got a lot of political savvy.
[ترجمه ملیکا حبیبی] مسلم است...که او از شم سیاسی بسیار بالایی برخوردار بوده است.
...

مترادف savvy

ادراک (اسم)
understanding , impression , notion , perception , realization , conception , uptake , scent , cognition , headpiece , savvy , cognizance , conceptualization , hindsight , mother wit , sentience
زرنگ و دانا (صفت)
savvy
درک کردن (فعل)
comprehend , hear , induct , appreciate , intuit , realize , apperceive , understand , perceive , apprehend , fathom , seize , discern , catch , follow , compass , savvy , cognize , interpret
فهمیدن (فعل)
comprehend , sense , get , realize , savor , understand , perceive , see , fathom , grasp , figure out , discern , catch , rumble , follow , savvy , conceive , penetrate , plug in

معنی کلمه savvy به انگلیسی

savvy
• understanding, wisdom, intelligence (slang)
• know, understand (slang)
• experienced, knowledgeable (slang)
• someone who is savvy has practical knowledge and ability; used in informal american english. adjective here but can also be used as an uncount noun. e.g. ...long-term vision and political savvy.
savvy joke
• witty joke, wise and shameless joke

savvy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Aylin
به معنی درک کردن و فهمیدن
gharamohamadi
این واژه بعنوان صفت، در انگلیسی آمریکاییinformal بوده و بدین معنی است:
someone who is savvy is clever and knows how to deal with situations successfully
eli
به معنی افتادن(از لحاظ درکی)هم استفاده میشه مثلا تو فیلما که استفاده میشه savvy به معنای" افتاد؟ " هستش.
Shirinbahari
دانا. بادرایت
Arshi. Si. 1380
Figure out
Figure
1- خردمند، داننده، دانا، فهیم، دارای شعور
Shrewd, knowledgeable, with good judgment, with common sense, well informed, perceptive,
I don't think you are as savvy on the subject as I am.
A financially savvy kid) بچه ای با شم اقتصادی)
2- افتاد!!؟ حالیت شد؟!!
"?Shut up or I'll shut you up...savvy"
رهگذر
زیرکانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی savvy
کلمه : savvy
املای فارسی : سوی
اشتباه تایپی : سشررغ
عکس savvy : در گوگل

آیا معنی savvy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )