برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1541 100 1
شبکه مترجمین ایران

Stomach

/ˈstəmək/ /ˈstʌmək/

معنی: بطن، میل، اشتها، معده، سیرابی، تحمل کردن
معانی دیگر: شکم، دل، خواست، قادر به خوردن بودن، قادر به گوارش بودن، اشتهای چیزی را داشتن، تاب آوردن، شکمبه، سیراب (tripe هم می گویند)، (قدیمی) شخصیت، خصلت، نهاد، (مهجور) روح، شبح، (مهجور) غرور، (مهجور) خشم، (مهجور) آزرده شدن، خشمگین شدن، یمینه

بررسی کلمه Stomach

اسم ( noun )
(1) تعریف: the internal, saclike organ in which the first stage of digestion occurs.

(2) تعریف: the front part of the torso below the chest; belly; abdomen.
مشابه: abdomen, belly

(3) تعریف: appetite for food.
مشابه: belly

(4) تعریف: tendency to like, desire, or tolerate.

- He has no stomach for violence.
[ترجمه ترگمان] او برای خشونت معده ندارد
[ترجمه گوگل] او برای خشونت معده ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: stomachs, stomaching, stomached
(1) تعریف: to tolerate; endure.
مشابه: abide, suffer, take, tolerate

- I can't stomach your insults.
[ترجمه ترگمان] من نمی‌تونم insults رو تحمل کنم
[ترجمه گوگل] من نمیتوانم تو را توهین کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to take into o ...

واژه Stomach در جمله های نمونه

1. stomach acid
اسید معده،ترشی معده

2. stomach ulcer
زخم معده

3. a stomach ulcer can perforate the stomach wall
زخم معده می‌تواند دیواره‌ی معده را سوراخ کند

4. a stomach upset
دل به هم خوردگی

5. her stomach had stretch marks from childbearing
به خاطر زایمان،پوست شکمش جای ترک خوردگی داشت.

6. his stomach is big
شکم او گنده است.

7. his stomach revolted
دلش به هم خورد.

8. the stomach is a digestive organ
معده یک اندام گوارشی است.

9. my stomach churns
دلم زیر و رو می‌شود،حالم به هم می‌خورد

10. a delicate stomach
معده‌ی حساس

11. a queasy stomach
شکم منقلب

12. dilatation of the stomach
اتساع غیرطبیعی معده،پرفراخی معده

13. i had no stomach for meeting a criminal
میلی به ملاقات با یک تبهکار نداشتم.

14. pit of the stomach
ف ...

مترادف Stomach

بطن (اسم)
abdomen , womb , ventricle , stomach , venter
میل (اسم)
stomach , addiction , bar , desire , liking , tendency , will , shaft , propensity , leaning , goodwill , penchant , relish , axle , rod , bent , vocation , inclining , predilection , zest , hade , milestone , predisposition , proclivity
اشتها (اسم)
stomach , appetite , relish
معده (اسم)
belly , tummy , stomach , venter , breadbasket
سیرابی (اسم)
stomach , offal , tripe , rumen , variety meat
تحمل کردن (فعل)
stomach , support , stand , tolerate , withstand , bear , stick , comport , sustain , suffer , endure , bide , thole , experience , undergo

معنی عبارات مرتبط با Stomach به فارسی

دل درد
(به ویژه در مسمومیت خوراکی و دارویی) پمپ شکم، تنقیه ی معده، پمپ شستشوی معده
(هنگام دندان درآوردن کودک) دندان نیش فک پایین
دردمعده
رودل، معده پر
غرغرشکم، غراغر
مردها بنده شکم اند
سنگدان
با شکم خالی
گودال زیر جناهسینه
غرور، باد
1- دچار تهوع 2- (امریکا - خودمانی) بیزار، ملول، منزجر
رودل، امتلامعده، ثقل

معنی Stomach در دیکشنری تخصصی

stomach
[علوم دامی] معده
[علوم دامی] لوله معدی ؛ لوله ای برای فرستادن مایعات به معده .

معنی کلمه Stomach به انگلیسی

stomach
• organ which digests food; abdominal region; appetite for food; desire
• take into the stomach; endure, tolerate
• your stomach is the organ inside your body where food is digested.
• you can also refer to the front part of your body below your waist as your stomach.
• if you cannot stomach something, you strongly dislike it and cannot accept it.
• if you say that someone does not have the stomach for something, or that they have no stomach for something, you mean that they do not feel able to deal with it because they lack strength or courage.
stomach ache
• pain in the stomach
• if you have a stomach-ache, you have a pain in your stomach.
stomach pump
• a stomach pump is a pump with a long tube that is eased down someone's throat into their stomach so that the contents can be removed. doctors use it when people have eaten poisonous substances or taken an overdose of pills.
stomach pumping
• medical procedure whose purpose is to empty the stomach in a case requiring such treatment
stomach tube
• flexible tube inserted directly into the stomach by way of which liquid food is passed
butterflies in the stomach
• condition of nervous tension or excitement
feeling in the pit of one's stomach
• gut feeling, deep and instinctual notion
full stomach
• satiated, the feeling after one eats; accumulation of anger
has butterflies in his stomach
• has nervous tension, excited
on a full stomach
• after eating a full meal
on an empty stomach
...

Stomach را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

rere
شکم،معده،جایی که غذا ذخیره می شود
اما
stomach is full
یعنی سیرم و دیگر غذا نمی توانم بخورم
خدابخشی رقیه
یمینه ، خوش اشتها
حسن اسماعیلی
معده،شکم
مینا عنایتی
معده ، شکم.
Farsad
پوست شکم
پوست اطراف ناف
شکم بند
گاها به معنی وسیله ای که برای لاغری یا گرم نگه داشتن به دور شکم می بندند هم معنی میشود
Abolfazl Ehsani
Have the stomach for something : دل و جرات و شهامت انجام کاری را داشتن
مهدی عباس پور
بعنوان فعل :
گنجایش غذایی را داشتن ، قادر به خوردن بودن،
برای خوردنِ چیزی جا داشتن و.....

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی stomach

کلمه : stomach
املای فارسی : ستمچ
اشتباه تایپی : سفخئشزا
عکس stomach : در گوگل

آیا معنی Stomach مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )