برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1717 100 1
شبکه مترجمین ایران

Shoulder bag

واژه Shoulder bag در جمله های نمونه

1. The thief grabbed the shoulder bag from the woman and ran off.
[ترجمه محمود احمدنیا] دزد کیف دوشی زنانه را گرفت و فرار کرد
|
[ترجمه ترگمان]دزد کیف دستی زن را گرفت و فرار کرد
[ترجمه گوگل]دزد کیسه شانه را از زن گرفت و فرار کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Claire jams the black box into her shoulder bag.
[ترجمه ترگمان] کلر جعبه سیاه‌رو توی کیفش گذاشت
[ترجمه گوگل]کلر جعبه سیاه را به کیسه شانه اش می برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A fringed cotton shoulder bag hung over one shoulder and he was the very image of a hippy or New-Age traveler.
[ترجمه ترگمان]یک کیف دستی پوشیده از پنبه بر روی یک شانه آویخته بود و او تصویر یک مسافر hippy یا مسافر عصر جدید بود
[ترجمه گوگل]یک کیسه شانه پنبه ای بر روی یک شانه بیش از یک شانه داشت و تصویری از یک مسافر هیپ یا مسافر نیویورک بود
[ترجمه شما] ترجمه ...

معنی Shoulder bag در دیکشنری تخصصی

Shoulder bag
[زمین شناسی] کلی

معنی کلمه Shoulder bag به انگلیسی

shoulder bag
• a shoulder-bag is a bag that has a long strap so that it can be carried on a person's shoulder.

Shoulder bag را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Alireza
Security .محافظ
Ehsan
کیف کولی
Arsalan
کیف بندی
Ali
کیف دوشی
Mohammad
کیف دستی یا کیف شانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Shoulder bag مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )