برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Shell covered

Shell covered را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

احمد حمزه
سخت پوست

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Shell covered مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )