reference level

تخصصی

[برق و الکترونیک] سطح مرجع سطحی که به عنوان مبنای مقایسه به هنگام تعیین سطح سیگنال AF بر حسب دسیبل یا واحدهای حجم صدا اختصاص داده شده است . مقدار مرجع مشترک برای طراحی ولتاژ، جریان و توان 6MW برای odB است. معمولاً سطح مرجع برای بلندی صدا، آستانه ی شنوایی است . در گیرنده های مخابراتی، سطح مشترک 60 میکروW است.
[زمین شناسی] سطح مرجع - یک سطح مبنا؛ مثلا سطح استاندارد (در مطالعه آوای زیر آب) که نسبت به آن سطوح آوا را می توان مرتبط کرد.

پیشنهاد کاربران

reference level ( ژئوفیزیک )
واژه مصوب: تراز مرجع
تعریف: ← سطح مبنا

بپرس