برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1533 100 1
شبکه مترجمین ایران

rind

/ˈraɪnd/ /raɪnd/

معنی: قشر، پوست، پوسته بیرونی هرچیزی، پوست کندن
معانی دیگر: (پنیر یا bacon و غیره) پوسته، رولایه، (هندوانه و پرتقال و خربزه و غیره) پوست (به پوست سیب و گلابی و غیره می گویند: skin)، ظاهر

بررسی کلمه rind

اسم ( noun )
• : تعریف: a thick, firm, sometimes tough outer layer or covering, such as the skin of citrus fruits or melons or the outside of cheese.
مشابه: skin

واژه rind در جمله های نمونه

1. rind of dutch cheese
پوسته‌ی پنیر هلندی

2. she pickles watermellon rind
او پوست هندوانه ترشی می‌اندازد.

3. Pare the rind from the lemons.
[ترجمه ترگمان] از \"پارک rind\" رد شده
[ترجمه گوگل]چرم را از لیمو بردارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. First, pare the rind from the lemon.
[ترجمه ترگمان]اول، پوست لیمو را زیر و زبر کنید
[ترجمه گوگل]ابتدا چربی را از لیمو بردارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Pare the rind from the fruit.
[ترجمه ترگمان]پاره پوست میوه‌ها را پاره می‌کند
[ترجمه گوگل]پوست را از میوه بردارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. He stripped an orange of its rind for me.
[ترجمه فرزاد زارع] او یک پرتقال را برای من پوست کند.
...

مترادف rind

قشر (اسم)
shell , coat , stratum , hull , rind , crust , cortex , layer , peeling
پوست (اسم)
hide , shell , peel , hull , rind , skin , membrane , slough , husk , glume , crust , cortex , tegmen , cuticle , peeling , integument , peltry , tegument
پوسته بیرونی هرچیزی (اسم)
rind
پوست کندن (فعل)
hide , pelt , bark , peel , pare , hull , rind , flense , skin

معنی کلمه rind به انگلیسی

rind
• peel, thick skin or coating on some varieties of fruit cheese and meat
• the rind of a fruit such as a lemon is its thick outer skin.
• the rind of cheese or bacon is the hard outer edge.
bacon rind
• (slang used in london cockney) blind

rind را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Shirinbahari
پوسته

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی rind

کلمه : rind
املای فارسی : ریند
اشتباه تایپی : قهدی
عکس rind : در گوگل

آیا معنی rind مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )