برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1722 100 1
شبکه مترجمین ایران

reliably

/rɪˈlaɪəbli/ /rɪˈlaɪəbli/

بطور قابل اعتماد

واژه reliably در جمله های نمونه

1. I have been reliably informed that the couple will marry next year.
[ترجمه ترگمان]من به طور موثق مطلع شده‌ام که این زوج سال آینده ازدواج خواهند کرد
[ترجمه گوگل]من اطمینان دارم که این زن و شوهر در سال آینده ازدواج خواهند کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Sonia, we are reliably informed, loves her family very much.
[ترجمه ترگمان]سونیا، ما به نحو خاصی به ما خبر داده‌اند که خانواده‌اش را خیلی دوست دارد
[ترجمه گوگل]سونیا، ما اطمینان داریم، خیلی از خانوادهاش را دوست دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I am reliably informed that you have been talking about resigning from the company.
[ترجمه نسرین رنجبر] خبر موثق دارم که داری صحبت میکنی از شرکت استعفا بدی.|
[ترجمه ترگمان]من به طور موثق مطلع شده‌ام که شما درباره استعفا از شرکت صحبت کرده‌اید
[ترجمه گوگل]من اطمینان دارم که شما درباره استعفا از شرکت صحبت کرده اید
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه reliably به انگلیسی

reliably
• in a credible manner, dependably, in a trustworthy manner

reliably را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mohsen.n
با اطمینان
فواد بهشتی
بصورت موثق و معتبر
مهشید آزادروح
مطمعننا، به طور حتم
محمد
برای آزمون های روانشناسی به معنی: پایا (قابل اطمینان)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی reliably

کلمه : reliably
املای فارسی : رلیبلی
اشتباه تایپی : قثمهشذمغ
عکس reliably : در گوگل

آیا معنی reliably مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )