برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1682 100 1
شبکه مترجمین ایران

refuse

/rəˈfjuːz/ /rɪˈfjuːz/

معنی: ترک، اشغال، پس مانده، فضولات، ادم بیکاره، انصراف، قبول نکردن، مضایقه تفاله کردن، نپذیرفتن، رد کردن
معانی دیگر: جواب رد دادن، وازدن، امتناع کردن، سرپیچی کردن، سرباز زدن، استنکاف کردن، نشدن، هر چیز زائد دور انداختنی، تفاله، فاضلاب، (جمع) فضولات، زباله، پوکه، کنجاله، کنجاره، درد، درده، پس افت، آشغال، خاکه، وازده، واخورده

بررسی کلمه refuse

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: refuses, refusing, refused
(1) تعریف: to decline to accept or give.
مترادف: decline, deny, reject, repel, withhold
متضاد: abide, accept, grant, proffer, provide
مشابه: abdicate, deprive, disallow, disapprove, discountenance, grudge, overrule, pass up, rebuff, repudiate, repulse, resist, scorn, spurn, veto

- I have decided to refuse that job offer.
[ترجمه ترگمان] من تصمیم گرفته‌ام که پیشنهاد کار را رد کنم
[ترجمه گوگل] من تصمیم گرفتم که پیشنهاد شغلی را رد کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The couple refused help from the social services.
[ترجمه ترگمان] این زوج از کمک سرویس‌های اجتماعی امتناع کردند
[ترجمه گوگل] این زن و شوهر از خدمات اجتماعی خودداری کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She refused permission for her son to go hunting.
[ترجمه ترگمان] اون قبول نکرد که پسرش بره شکار
[ترجمه گوگل] او از اجازه دادن به پسرش برای رفتن به شکار رد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه refuse در جمله های نمونه

1. the refuse of society
واخورده‌های اجتماع

2. sugar cane refuse
تفاله‌ی نیشکر

3. i, for my part, refuse to go
من به سهم خودم از رفتن امتناع می‌کنم.

4. they can ill afford to refuse our proposal
آنان به سختی می‌توانند پیشنهاد ما را رد کنند.

5. it was not good politics to refuse their demand
رد کردن خواسته‌ی آنها تدبیر خوبی نبود.

6. My initial reaction was to refuse.
[ترجمه ترگمان]اولین واکنش من این بود که رد کنم
[ترجمه گوگل]واکنش اولیه من رد شدن بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. I refuse to lie about it; it's against my principles.
[ترجمه reza] من از دروغ گفتن درباره آن اجتناب کردم. آن برخلاف ارزش هایم بود.|
[ترجمه ترگمان]من در این مورد دروغ نمی‌گویم؛ در خلاف اصول من است
[ترجمه گوگل]من از آن دروغ می گم علیه اصول من است
[ترجمه شما] ...

مترادف refuse

ترک (اسم)
abandonment , dereliction , quit , crack , stop , turk , fracture , renunciation , craze , refuse , chap , proscription , split , cleft , desuetude , interstice , pillion
اشغال (اسم)
inhabitancy , litter , run-off , slag , tenure , occupation , raff , trash , refuse , garbage , junk , busyness , rubbish , scrap , soilage , dump , paltriness , dreg , offal , occupancy , jakes , riffraff , swill
پس مانده (اسم)
excrement , tailing , residue , scum , refuse , picking , residuum , remainder , dreg , leftover , leavings
فضولات (اسم)
residue , reject , refuse , garbage , excreta
ادم بیکاره (اسم)
refuse , losel , ne'er-do-well
انصراف (اسم)
refuse , dissuasion , determent , relinquishment , put-off
قبول نکردن (فعل)
disclaim , refuse
مضایقه تفاله کردن (فعل)
refuse
نپذیرفتن (فعل)
decline , repel , reject , refuse , overrule , disallow
رد کردن (فعل)
decline , gainsay , deny , disclaim , repudiate , disown , pass , disapprove , interdict , veto , rebuff , confute , repel , balk , rebut , baulk , reject , throw down , refuse , overrule , pass up , ignore , spurn , disaffirm , disorient , contradict , controvert , refute , disallow , disprove , impugn , disavow , discommend , hand off

معنی refuse در دیکشنری تخصصی

[حقوق] تکذیب کردن، رد کردن، انکار کردن
[معدن] ضایعات (عمومی فرآوری)
[حقوق] نکول کردن (برات)، عدم قبولی (برات)
[حقوق] نکول کردن (برات)، عدم قبولی (برات)

معنی کلمه refuse به انگلیسی

refuse
• garbage, trash, waste
• decline, deny, reject
• if you refuse to do something, you deliberately do not do it, or say firmly that you will not do it.
• if someone refuses you something, they do not allow you to have it.
• if you refuse something that is offered to you, you do not accept it.
• refuse consists of the rubbish and unwanted things in a house, shop, or factory, that are regularly thrown away; a formal use.
refuse a suitor
• refuse a marriage proposal
refuse an offer
• not receive an offer, deny and offer
refuse container
• dustbin, trash can, dumpster
refuse heap
• trash dump, garbage heap
refuse heaps
• trash piles
refuse ordination
• refuse to grant authorization, refuse to ordain

refuse را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

melika
turn down

Tabasom
قبول نکردن . زیر پا گذاشتن . اهمیت ندادنبه عنوان مثال
You can't spend your time in this camp when you REFUSE the rules
فیض
نفی کردن
meli
رد کردن
....
قبول نکردن
حمید وسعید ابراهیمی
قبول نکردن ، رد کردن
مهسا قربانی
امتناع کردن ،رد کردن
refuseمتضاد است باaccept
Acceptیعنی قبول کردن
امیررضا احمدی
رد کردن متضاد accept
صدرا
Don't need some think
N.G
برای مثال :
قبول نکردن پولی از فردی
محدثه فرومدی
آت و آشغال
7777777
not accept
فرهاد سليمان‌نژاد
بر حذر داشتن
گلیم
نادیده (نشنیده) گرفتن
سورنا پاشا
با سلام خدمت کاربران گرامی و فعال.
به معنای قبول نکردن چیزی ست برای مثال: قبول نکردن پول یک نفر پول ب تو تعارف می کند و تو آن را قبول نمیکنی یا نمیپذیری.
خسته نباشید دوستان.
سورنا پاشا
we refuse to talk to our bad friend.
: )
Say no when somebody asks you to do or have something
آی
I refuse to give up my dream
محمد علی کریمی
باز داشتن
موسی
refuse(verb) = reject(verb)
به معناهای: رد کردن،نپذیرفتن،قبول نکردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی refuse

کلمه : refuse
املای فارسی : رفوس
اشتباه تایپی : قثبعسث
عکس refuse : در گوگل

آیا معنی refuse مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )